Porady

SC-310 - zagospodarowanie wód deszczowych w trudnych warunkach gruntowo-wodnych

05.05.2014

Idealnym rozwiązaniem do zagospodarowania wód deszczowych i ścieków oczyszczonych, szczególnie w terenach, gdzie występują trudne warunki gruntowo-wodne jest tunel rozsączający (komora drenażowa) SC-310.

Systemy z tuneli rozsączających SC-310 zapewniają dużą powierzchnię rozsączania niezbędną w terenach słabo przepuszczalnych (gliniastych). Z uwagi na niewielką wysokość komory (tunelu rozsączającego) - 41 cm - może być ona montowana, gdy zwierciadło wód gruntowych jest położone wysoko, na poziomie 1,20 m ppt w terenach zielonych oraz 1,50 m ppt w terenach obciążonych.

 Wymiary:

  • wysokość - 0,41 m
  • szerokość - 0,86 m
  • długość    - 2,30 m (montażowa - 2,17 m)

    Pojemność: 0,90-1,20 m3

    Ciężar: 17 kg

    Materiał: polipropylen

    Wytrzymałość: 14,5 ton/oś samochodu (146 ton/m2)

źródło i zdjęcia: Ekobudex

Firma powiązana:

Ekobudex

Telefon 58 554 85 65 (66), 58 552 36 58
www.tunele-rozsaczajace.pl, www.ekobudex.pl
komory@komory-drenazowe.pl

Ekobudex