Porady

Czy pompa ciepła czerpiąca ciepło z gruntu jest dobrym rozwiązaniem?

03.07.2014

Grunt, jako dolne źródło zapewnia stabilną temperaturę. Ilość przejmowanego przez czynnik roboczy (np: solankę) ciepła jest mniej więcej stała i niezależna od pory roku.

Czy pompa ciepła czerpiąca ciepło z gruntu jest dobrym rozwiązaniem?

Czy temperatura dolnego źródła jest stabilna?

Czym należy się kierować przy podejmowaniu decyzji?

Znając górne źródło (np: ogrzewanie podłogowe na parterze domu i ścienne - w sypialniach na piętrze),  wiedząc tym samym jaka będzie jego robocza temperatura, w tabelach technicznych danych pomp ciepła upewniamy się czy moc wybranego modelu pompy jest właściwa. Jeśli wykonanie dolnego źródła (np: kolektorów pionowych) będzie zgodne z zasadami sztuki - to pompa ciepła spełni postawione przed nią zadania przez cały rok.

Są jednak pewne ograniczenia:

  • dla kolektorów poziomych - główną barierą może być rozmiar działki, zbyt mały, aby umożliwić wykonanie odpowiednio wydajnego dolnego źródła. Jeżeli wykonawca dolnego źródła umieści rury kolektora poziomego zbyt płytko, lub wykona instalację na za małej działce, nie zachowa właściwych odległości pomiędzy rurami kolektora - to pompa ciepła nie ogrzeje prawidłowo, skutecznie naszego domu. Wydajność kolektora poziomego zależy też w znacznym stopniu od rodzaju gruntu (piasek / glina; podłoże suche / mokre). Trzeba mieć pełną wiedzę o gruncie na którym jest posadowiony dom.
  • dla kolektorów pionowych - (sond geotermicznych) głównym problemem jest rodzaj gruntu. Sięgające 30 - 100 m głębokości otwory dla sond, są trudniejsze do wykonania, wymagają precyzyjnej analizy geologicznej i hydrogeologicznej. Głęboko pod ziemią mogą zalegać warstwy gruntu i wystąpić  zjawiska, które będą stanowiły nie lada problem dla wykonawcy i samego inwestora.

Wykonanie dolnego źródła w gruncie (zwłaszcza w przypadku kolektorów pionowych) jest zdecydowanie bardziej kosztowne niż wykonanie instalacji czerpiącej ciepło z powietrza atmosferycznego. Koszt wykonania kolektora pionowego może być zbliżony do ceny pompy ciepła. Dla pompy ciepła powietrze - woda, jest to niewielki procent tej ceny.

Pompa ciepła współpracująca z kolektorem geotermicznym (poziomym lub pionowym) jest związana z gruntem i budynkiem podczas, gdy powietrzną pompę ciepła możemy w zasadzie zdemontować, przewieźć i zainstalować w nowym obiekcie, zwłaszcza pompy do przygotowania c.w.u.

Zdjęcie z montażu pompy ciepła współpracującej z kolektorem pionowym:Zdjęcie z montażu pompy ciepła współpracującej z kolektorem pionowymZdjęcie z montażu pompy ciepła powietrze - woda:Zdjęcie z montażu pompy ciepła powietrze - wodaźródło i zdjęcia: Thermoval

Firma powiązana:

Thermoval Polska

Telefon 22 853 27 27, 22 853 70 66
www.thermoval.pl
handlowy@thermoval.pl

Thermoval Polska