Porady

Zasady wykonywania ścian z betonu komórkowego H+H

20.05.2014

Wznoszenie budynku w systemie H+H jest najszybszą obecnie metodą wznoszenia ścian. Do poprawnego jej wymurowania używa się bloczków z betonu komórkowego, płytek, płaskich belek nadprożowych, kształtek U oraz zaprawy cienkowarstwowej H+H.

Murowanie w systemie H+H jest bardzo szybkie i łatwe

Wszystkie te elementy znacznie skracają czas wykonania robót oraz posiadają najwyższe parametry techniczne począwszy od znakomitej izolacyjności cieplne, poprzez najwyższą odporność ogniową w klasie A1, wysoką paroprzepuszczalnością, akumulację ciepła, a kończąc na nieskomplikowanej obróbce i niskich kosztach robót wykończeniowych (instalacje, tynki).

Beton komórkowy H+H może być stosowany do wznoszenia:

  •     ścian zewnętrznych nośnych,
  •     ścian piwnic,
  •     ścian wewnętrznych nośnych,
  •     ścian wewnętrznych nienośnych,
  •     wypełnień konstrukcji szkieletowych,
  •     ścian ogniowych i kompleksowych przegród ściennych.

Beton komórkowy H+H może być stosowany do wznoszenia ścian piwnic, jednak z betonu komórkowego nie można wykonać fundamentów. Zaleca się stosowanie na ściany piwnic bloczków PP4/0,6 lub PP6/0,7 z gładkimi powierzchniami czołowymi, co ułatwia prawidłowe wypełnianie spoin pionowych.

Zasady wykonywania ścian z betonu komórkowego H+H więcej szczegółów na stronie firmy tutaj.

Ścianę możemy wykonać z bloczków z betonu komórkowego o różnym wykonaniu powierzchni czołowych gładkich i profilowanych na pióro i wpust. W zależności od dokładności wykonania bloczki gładkie murujemy na zaprawę zwykłą lub lekką ciepłochronną.

Bloczki o dużej dokładności wykonania zarówno gładkie jak i profilowane przeznaczone są do murowania na cienkowarstwowych zaprawach klejowych.

Sposób murowania H+H bloczków o dokładności TLMB na zaprawie klejowej różniący się od murowania na zwykłej zaprawie jest szczegółowo przedstawiony na stronie firmy.

Więcej informacji przedstawiono na stronie internetowej firmy tutaj.

źródło i zdjęcie: H+H Polska

Firma powiązana:

H+H Polska Sp.z o.o.

Telefon 22 51 84 000
www.HplusH.pl

H+H Polska Sp.z o.o.