Porady

Jak szybko i bezbłędnie dobrać naczynie wzbiorcze?

13.05.2014

Dobór naczynia wzbiorczego z uwagi na konieczność uwzględnienia sumarycznej pojemności instalacji zwykle realizowany jest pod presją czasu tuż przed wydrukiem projektu, dlatego wówczas bardzo łatwo o pomyłkę. Dodatkową trudnością w doborze właściwej wielkości naczynia jest konieczność uwzględnienia wielu parametrów, a sama procedura obliczeniowa bazuje na uwikłanych formułach matematycznych.

Dowiedz się jak ułatwić sobie dobory naczyń wzbiorczych oraz uzyskać wyniki z pełną procedurą obliczeniową zgodnie z właściwymi normami, których wymaga UDT.

Jak więc poradzić sobie z tym zadaniem, tak aby dobór był poprawny i szybki?

Najważniejsze zalety arkusza to:

  • prosty i szybki dobór układu utrzymania ciśnienia w oparciu o właściwe normy,
  • możliwość precyzyjnego doboru naczynia dla różnych wartości temperatury: początkowej i końcowej czynnika (wody lub różnych stężeń glikolu etylenowego i propylenowego),
  • automatyczna procedura określania minimalnej wymaganej pojemności naczynia,
  • wyeliminowanie ewentualnych pomyłek w trakcie doboru "pod presją czasu",
  • uzyskanie wydruku pełnej procedury obliczeniowej zgodnie z właściwymi normami,
  • bardzo prosta aktualizacja doboru poprzez zmianę parametru wejściowego,
  • brak problemów z odbiorem urządzenia ciśnieniowego przez UDT.

 Jak szybko i bezbłędnie dobrać naczynie wzbiorcze?

źródło: TA Hydronics