Porady

Segmentowe bramy – najbardziej energooszczędne!

17.04.2014

Montaż bramy segmentowej zalecany jest w przypadku garaży ogrzewanych, czyli takich które np. są częścią budynku i graniczą z ogrzewanymi pomieszczeniami.

Wybierając bramę przeznaczoną do zabudowy w budynku energooszczędnym jednym z najważniejszych czynników, który powinniśmy wziąć pod uwagę jest współczynnik przenikania ciepła U.

Dla garaży budowanych w tradycyjnej technologii lub w technologii energooszczędnej idealnym rozwiązaniem jest brama segmentowa, której współczynnik przenikania ciepła U wynosi ok. 1,0 W/(m2∙K) czyli tyle ile okna wielokomorowe renomowanych producentów.

Odpowiednio zamontowana, energooszczędna brama segmentowa zapewnia właściwą izolacyjność cieplną garażu co ogranicza straty ciepła w całym budynku. Przy wyborze konstrukcji warto zwrócić uwagę na wypełnienie bramy (grubość paneli) oraz jej uszczelnienie.

Istotną wskazówką przy zakupie bramy będzie renoma producenta i posiadane przez niego certyfi katy. Wybór rozwiązania spełniającego założenia projektowe zapewni bezproblemowe użytkowanie bramy przez lata.

źródło: Grzegorz Koc, Menedżer Produktu – bramy garażowe WIŚNIOWSKI