Porady

Pielęgnacja basenu

02.05.2014

Posiadanie  basenu,  w  którym  woda  będzie   bezwzględnie  czysta powoduje,  że  musi  być  ona  poddawana  szeregowi  procesów  oczyszczania  takim  jak:  filtracja,  koagulacja,  dezynfekcja,  korekta  pH.

Zanieczyszczenia  wody  usuwane  są  z  basenów  metodami  chemicznymi i  mechanicznymi

Do  metod  chemicznych  należą:  koagulacja, dezynfekcja,  rozcieńczanie  (dolewanie  lub  wymiana wody), 

do  metod mechanicznych  należą:  filtracja,  odkurzanie,  odprowadzenie zanieczyszczeń  z  powierzchni  lustra wody  za  pomocą  przelewu i  łapaczy  ręcznych. 

Pod  pojęciem  uzdatniania  należy  rozumieć usuwanie  z  wody  substancji  i  mikroorganizmów  obniżających  jakość wody,  natomiast  proces  dezynfekcji  służy  do  ograniczenia  ilości  mikroorganizmów  przez  ich  likwidację.  Woda  w  basenie  powinna odpowiadać  wodzie  naturalnej,  a  jej  przeźroczystość  powinna  być taka,  aby  można  było  zobaczyć  całe  dno.

Dezynfekcję  wody  przeprowadza  się  za  pomocą  związków  chlorowych, preparatami  tlenowymi,  za  pomocą  soli  kuchennej  lub  przy  użyciu ozonu.  Najskuteczniejszą  i  sprawdzoną  metodą  dezynfekcji  jest  metoda
chlorowa,  jednakże  w  przypadku  basenów  halowych  zaleca  się  używanie  pozostałych  metod  ze  względu  na  drażniący  zapach  chloru. Wszystkie  związki  chemiczne  stosowane  w  procesie  dezynfekcji  są  
bezpieczne  i  skuteczne  pod  warunkiem  ich  prawidłowego  stosowania  i  przechowywania. 

Do  uzdatniania  wody  basenowej  służą  układy  filtrujące  składające się  z  pompy   obiegowej  i  filtra.  Wielkość  filtra  i  wydajność  pompy obiegowej  dobierane  są  w  zależności  o  wielkości  basenu  i  jego
przeznaczenia.  W  naszej  ofercie  znajdą  państwo  filtry  zarówno najtańsze  z  polietylenu  jak  i  trwalsze  poliestrowe  i  stalowe. Złoże  filtracyjne  tworzy  piasek  kwarcowy  stosowany  w  odpowiednich  frakcjach.

Prawidłowa  cyrkulacja  wody  gwarantuje  szybki  i  równomierny  przepływ  uzdatnionej  wody  w  całym  basenie.  Przy  nieprawidłowej  cyrkulacji  wody  występują  w  basenie  tzw.  "martwe  strefy",  
w  których  środki  uzdatniania  nie  są  doprowadzane  w  stopniu  wystarczającym,  a  zanieczyszczenia  nie  są  zadawalająco  usuwane. 

Cyrkulacja  wody  basenowej  powinna  być  tak  dobrana,  aby  równomiernie  rozporowadzać  środki  dezynfekcyjne  w  całym  basenie.

Dla  prawidłowego  działania  środków  uzdatniających  należy  korygować wartość pH  wody,  tak  aby  wartość pH  zawierała  się  pomiędzy  7.0 - 7.4.  Wartość  pH  mierzy  się  testerami  ręcznymi  i  automatycznymi,  
a  do  korekty pH  służą  środki  obniżające  i  podwyższające  jego wartość. 

W  przypadku  basenu  z  przelewem  punktowym  (skimmerem)  woda doprowadzana  jest  z  boku  basenu  poprzez   dysze  ścienne  w  50%  do  skimmera  i  w  50%  do  dopływu  dennego,  natomiast  w  przypadku  
basenu  przelewowego  (rynnowego)  uzdatniona  woda  zostaje  doprowadzona  do  basenu  poprzez  dysze  denne,  a  następnie  w  100% do  układu  filtrującego  przez całą  górną  krawędź  basenu  (rynnę  przelewową).

W naszej  ofercie  znajdą  państwo  wszystkie  niezbędne  środki chemiczne  służące  do  utrzymania  prawidłowej  jakości  wody,  urządzenia  mechaniczne  takie  jak:  odkurzacze  ręczne  i  automatyczne,  
siatki  powierzchniowe i  denne,  szczotki  do  czyszczenia  ścian,  dzięki  czemu  państwa  basen  zawsze  będzie  sprawiał  wiele  radości. 

Preparaty  występują  w  formie  płynnej  i  granulatów  a  dozowanie  ich  może  odbywać  się  ręcznie  lub  za  pomocą  urządzeń  automatycznych. 

Pamiętać  należy  również  o  tym,  że  nawet  najlepszy  filtr nie  uwolni  wody  od  bakterii  i  glonów  bez  użycia  środków  odkażających.

źródło: Polder Technika Basenowa

Firma powiązana:

Polder Technika Basenowa

Telefon 12 256 43 80, tel. kom. 0 601 495 741
www.polder.pl
biuro@polder.pl

Polder Technika Basenowa