Porady

Czy połączenia klejone są zdrowe?

25.04.2014

"Kleje" używane do łączenia instalacji NIBCO to konglomerat - mieszanina szybko odparowujących rozpuszczalników. To dlatego proces łączenia (od momentu posmarowania rury i złączki do momentu ich połączenia) nie może przekraczać 1 min.

Spoiwo jest tylko pośrednikiem w procesie dyfuzji - przenikania cząsteczek rury do złączki i odwrotnie, potem samoistnie odparowuje. Widoczny w miejscu połączenia "wałeczek" to tylko tworzywo PVC-U lub PVC-C oraz pigment użyty do zabarwienia spoiwa. Można przyjąć, że spoiwo spełnia tutaj taka samą rolę jak zgrzewarka w połączeniach zgrzewanych.

Siedliskiem bakterii Legionella pneumophila mogą być wewnętrzne ścianki każdej instalacji, szczególnie w miejscach gdzie występują małe prędkości przepływu lub zastoiny. Bakterie te namnażają się w zakresie temperatur 20°-55°C. Instalacje, w których zimna woda prowadzona jest w temperaturze poniżej 20°C i dodatkowo prowadzące wodę chlorowaną nie są narażone na tworzenie się siedlisk bakteryjnych. W instalacjach wody ciepłej należy okresowo podwyższać temperaturę wody do 60°-70°C. Wyższa temperatura wody jest czynnikiem oczyszczającym wodociąg z ewentualnie powstałych bakterii. Niemniej jednak należy założyć okresowe badania sanitarne, mające na celu wydać ocenę czystości przesyłanej wody przez każdy rurociąg.

źródło i zdjęcia: NIBCO

Firma powiązana:

Nibco

Telefon 42 677 56 00
www.nibco.com.pl
nibco@nibco.com.pl

Nibco