Porady

Polibutylen - doskonały materiał do przesyłu wód geotermalnych

30.01.2014

System rur preizolowanych Flexalen z rurą roboczą z polibutylenu był wielokrotnie wykorzystywany do przesyłania wód geoteremalnych na licznych obiektach w Austrii, Francji w Niemczech. Po raz pierwszy rura polibutylenowa została wykorzystana na obiekcie geotermalnym Oberlaa w Wiedniu w 1974 roku. Instalacja działa do dnia dzisiejszego.

W roku 1985 zastosowano po raz pierwszy rurę preizolowaną Flexalen do transportu wody geotermalnej dla zasilenia łaźni termalnych w austriackim kurorcie Bad Schallerbach. Od tego czasu rury Flexalen ułożono w kilkudziesięciu obiektach zasilanych wodami geotermalnymi. Rury Flexalen doskonale sprawdziły się w tego rodzaju zastosowaniach, głównie dzięki znakomitym właściwościom rury roboczej z polibutylenu. Polibutylen charakteryzuje się wysoką odpornością chemiczną na działanie różnych związków chemicznych, które zawarte są zwykle w wodach geotermalnych.

Rura z polibutylenu nie koroduje, co bywa dużym problemem w przypadku zastosowania rury stalowej. W systemie Flexalen kształtki typu trójniki, redukcje, kolana wykonane są również z polibutylenu i łączone metodą zgrzewania polifuzyjnego bądź doczołowego (duże średnice).

Ma to szczególne znaczenie w sieciach z wodą o podwyższonej korozyjności. Polibutylen charakteryzuje się jedną z najlepszych wśród tworzyw sztucznych odpornością na wysoką temperaturę i ciśnienie. Maksymalna krótkotrwała temperatura ciągła 95°C, maksymalne ciśnienie 1 MPa.

Podczas przesyłania wody geotermalnej w sieciach często występuje ciśnienie wyższe niż 6 barów. Lepsza odporność na ciśnienie w stosunku do innych dostępnych na rynku rur tworzywowych (PEx, PP) nabiera wtedy szczególnego znaczenia.

Istotnym argumentem decydującym o zastosowaniu rury Flexalen do transportu wód geotermalnych jest możliwość zaoferowania rur z polibutylenu o dużych średnicach nawet do Dz 225 mm (rura robocza). Rury dużych średnic od 110 do 225 mm są zgrzewane doczołowo. Oferta obejmuje pełny zakres kształtek z PB zgrzewanych doczołowo. Połączenia doczołowe rur z polibutylenu są stosowane w praktyce od wielu lat i gwarantują pełnebezpieczeństwo pracy instalacji.

źródo i zdjęcia: Termaflex

Firma powiązana:

Thermaflex Izolacji

Telefon 74 85 89 666
www.thermaflex.com.pl
office@thermaflex.com.pl

Thermaflex Izolacji