Porady

Nowoczesne systemy kominowe Komin-Flex

07.07.2014

Współczesna technika grzewcza dąży do uzyskiwania możliwie największych sprawności urządzeń grzewczych. Z punku widzenia warunków pracy komina, wzrost sprawności urządzeń grzewczych skutkuje przede wszystkim obniżeniem temperatury spalin, a co za tym idzie zmianami charakterystyki pracy komina oraz nasilenia się zjawiska kondensacji pary wodnej zawartej w spalinach.

Warunki nowoczesnego komina najlepiej spełniają podciśnieniowe i nadciśnieniowe wkłady kominowe wykonane ze stali kwasoodpornych. Wkłady te wprowadzane do tradycyjnych kominów ceramicznych jako wkładka ochronna przejmują funkcję klasycznego komina.

Wysoka przewodność cieplna, odporność na działanie spalin specjalnych stali kwasoodpornych sprawiają, że przy szerokim zakresie wymiarowym średnic i różnorodności typowych elementów - wkłady kominowe Komin-Flex są najlepszym i najwygodniejszym systemem zabezpieczenia kominów ceramicznych służących do odprowadzani spalin z urządzeń grzewczych w tym kotłów na paliwa stałe, gazowe lub olejowe. Dla kotłów z zamkniętą komorą spalania dedykowane są systemy pracujące w układzie spalinowym SPS lub współśrodkowym powietrzno-spalinowym WSPS.

O wyborze systemu kominowego decydują m. in. warunki lokalne i możliwości techniczne obiektu oraz zdolność instalacji do dostarczenia niezbędnej ilości powietrza spalania a także skuteczność odprowadzenia spalin.

Ważne jest, aby przy wyborze systemu zwrócić uwagę na oznakowanie umożliwiające identyfikację poszczególnych elementów, określające przeznaczenie i parametry możliwego zastosowania oraz znak CE dopuszczający wyroby do stosowania w budownictwie na podstawie wydanych deklaracji.

Piotr Cembala prokurent w firmie Komin-Flex sp. z o.o.

źródło i zdjęcia: Komin-Flex sp. z o.o.