Porady

Stahlton: Cokołowe bloczki termoizolacyjne Isomur Plus, a efektywność energetyczna budynków

26.02.2014

Dzisiejsze przepisy związane z efektywnością energetyczną budynków wymagają spełnienia (lub nie przekraczania) wartości granicznych, wyrażanych w zapotrzebowaniu na nieodnawialną energię pierwotną obiektu EP oraz izolacyjnością cieplną przegród budowlanych wyrażanych wartościami maksymalnymi U c (max), określonymi w Warunkach Technicznych 2013. Wymogi te są łatwe do spełnienia w przypadku ścian zewnętrznych i dachów oraz przy zastosowaniu odpowiednich zabiegów konstrukcyjnych i materiałów izolacyjnych.

Mimo tego, a może zwłaszcza wtedy, istotnym problemem pozostają tzw. "mostki termiczne", przez które ucieczka ciepła jest większa niż w pozostałej części przegrody budowlanej dobrze zaizolowanej. Potwierdza to dzisiejsza rzeczywistość, w której pojawianie się pleśni na powierzchniach przegród budowlanych w nowo wybudowanych obiektach jest coraz bardziej istotnym tematem dyskusji pomiędzy inwestorem, a wykonawcą.

Brak konkretnych zabiegów związanych z eliminowaniem mostków termicznych prowadzi z jednej strony do zwiększonych strat ciepła, a co za tym idzie ze zwiększonymi kosztami ogrzewania, z drugiej jednak strony prowadzi do wzrostu ryzyka występowania grzybów pleśniowych, spowodowanym kondensacją pary na wychłodzonych ścianach w rejonie mostków termicznych.

Wynika to z faktu, że wraz ze wzrostem grubości warstw izolacyjnych przegród budowlanych wzrasta również w znaczący sposób procentowy udział mostków termicznych w globalnych stratach ciepła (w przypadku liniowego mostka termicznego w cokole budynku wynoszą one nawet 40%). W ten sposób z jednej strony konieczność oszczędności energii staje się przyczyną wzrastającego zagrożenia dla zdrowia.

Oferowane przez nas cokołowe bloczki termoizolacyjne Isomur Plus w bardzo skuteczny sposób eliminują mostki termiczne w cokole budynku ze skutecznością do 95%. Gwarantuje to z jednej strony oszczędność energii cieplnej, z drugiej strony wyklucza ryzyko pojawiania się pleśni na ścianach w tym tak bardzo newralgicznym miejscu.

źródło i zdjęcia: Stahlton Polska Sp. z o.o.

Firma powiązana:

Stahlton Polska

Telefon 71 317 79 22
www.stahlton.pl
biuro@stahlton.pl

Stahlton Polska