Porady

Zapobieganie występowaniu awarii z monitoringiem Wilo

19.02.2014

W ostatnich latach w Polsce nastąpił szybki rozwój infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej. Zostały zbudowane tysiące kilometrów sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Wiele z nich zostało wyposażonych w nowoczesne przepompownie ścieków, tłocznie ścieków, zestawy do podnoszenia ciśnienia wody oraz inne urządzenia firmy Wilo.

Jednym z trendów ostatnich lat jest wyposażanie urządzeń pompowych w systemy monitoringu, pozwalające na zdalny nadzór nad pracą urządzeń rozproszonych na często rozległym obszarze.

Monitoring ma na celu ułatwienie zarządzania przepompownią przez użytkownika poprzez zdalne zbieranie informacji o aktualnych parametrach pracy urządzeń, sygnalizowanie stanów awaryjnych itd.

Nowe technologie GSM/GPRS pozwalają na wykonywanie monitorowania pracy urządzeń w sposób coraz bardziej efektywny i niedrogi. Najczęściej mając na myśli monitoring myślimy o wizualizacji pracy urządzenia. Jest to zwykle podstawowa funkcja monitoringu, ale nie odpowiada w pełni potrzebie zdalnego zarządzania pracą urządzeń pompowych zainstalowanych w terenie.

Wizualizacja to proste odwzorowanie pracy urządzenia na ekranie komputera.Wizualizacja to proste odwzorowanie pracy urządzenia na ekranie komputera. Do jej zrealizowania wystarcza jednokierunkowy strumień informacji płynący od urządzenia do komputera.Użytkownik otrzymuje dane o pracy urządzenia, nie ma jednak możliwości zdalnego oddziaływania na pracę urządzenia.

Z punktu widzenia firmy Wilo, monitoring urządzeń powinien być efektywnym narzędziem ułatwiającym pracę użytkownika systemu pompowego. Powinien umożliwiać zdalne zarządzanie urządzeniem, np. przez zdalne wyłączanie, zdalne aktualizowanie oprogramowania sterownika, zmianę niektórych parametrów
(np. poziomy włączenia i wyłączenia pomp).

Powinien pozwalać nie tylko wizualizować pracę urządzenia, ale również ułatwiać zdalną diagnozę stanu urządzeń i zapobiegać występowaniu awarii. Odpowiednio wyposażony oraz sparametryzowany system monitoringu może przynosić korzyści obu partnerom procesu inwestycyjnego, tj. użytkownikowi pompowni i serwisowi dostawcy urządzenia.

Najważniejszą korzyścią jest zdalny nadzór i szybka diagnostyka urządzenia. Poprzez dostęp do systemu z dowolnej lokalizacji poprzez przeglądarkę internetową, podanie loginu i hasła, monitoring może być efektywnym narzędziem wspierającym serwis w diagnozowaniu pracy urządzenia, zlokalizowanego często wiele kilometrów od siedziby serwisu.

Stworzony przez Wilo system monitoringu przepompowni ścieków, tłoczni ścieków, stacji uzdatniania wody, zestawów hydroforowych obejmuje obecnie ok. 200 obiektów pompowych Wilo w całej Polsce.

Podstawowe cechy systemu monitoringu Wilo:

  • wizualizacja zdefiniowanych parametrów urządzeń
  • zdalny dostęp do systemu przez przeglądarkę internetową za pomocą indywidualnego loginu i hasła, niezależny od lokalizacji
  • możliwość zdalnej zmiany parametrów pracy urządzenia
  • możliwość zdalnej zmiany oraz aktualizacji oprogramowania
  • bezpieczne przechowywanie danych na profesjonalnym serwerze, niezależnym od sprzętu użytkownika, bez ryzyka utraty danych
  • dostęp do raportów, wykresów, danych archiwalnych z dowolnego okresu
  • możliwość zdalnej diagnozy serwisowej
  • analiza trendów i wykresów, możliwość prewencyjnego działania serwisu przed wystąpieniem awarii urządzenia
  • możliwość szybkiego wsparcia technicznego

Warto przytoczyć zgłoszenie awarii jednej z przepompowni ścieków. Użytkownik (ZWiK) wzywał do natychmiastowej naprawy jednej z pomp. Jednak wszystkie dostarczone przez Wilo przepompownie do tego użytkownika były wpięte w system monitoringu Wilo. Po sprawdzeniu monitoringu okazało się, że wszystkie przepompownie Wilo pracują prawidłowo!

Uszkodzeniu uległa przepompownia, która była dostarczona przez inną firmę, niewyposażona w pompy Wilo i niepodłączona do monitoringu.

Diagnoza była szybka, efektywna oraz nie generowała żadnych kosztów. Pozwoliła na sprawne poinformowanie użytkownika o problemie. Wykazała również, że monitoring powinien być rozwiązaniem dostępnym nie tylko lokalnie dla użytkownika, ale również zdalnie dla serwisu dostarczonych urządzeń.

źródło i zdjęcia: Wilo Polska

Firma powiązana:

Wilo Polska

Telefon 22 702 61 61, 801 369 456
www.wilo.pl, www.doborpompy.pl
wilo@wilo.pl

Wilo Polska