Porady

Sposoby doprowadzenia powietrza przez okna

18.10.2013

Infiltracja przez okna. Wg normy PN-B-03430:1983/Az3:2000P współczynnik infiltracji powietrza "a" przez zamknięte okna i drzwi balkonowe bez zamontowanego nawiewnia powinien wynosić 0,5-1,0 m³ /(m·h·daPa2/3). Dla okien o a<0,3 m³ /(m·h·daPa2/3) powinny być zamontowane nawiewniki powietrza. Teoretycznie można w ten sposób doprowadzić powietrze zewnętrzne.

Należy jednak pamiętać, iż przy największej możliwej infiltracji 1,0 m³ /(m ³ h ³ daPa2/3) można uzyskać przepływ około 1m³ /h powietrza na metr obwodu okna, więc aby dostarczyć wymaganą dla jednej osoby ilość powietrza trzeba posiadać w pomieszczeniu minimum 20 mb obwodu okna.

Rozszczelnienie skrzydła okiennego, tzw. mikrowentylacja czy inaczej mikrouchył.

Aby powietrze dopływało do wnętrza budynku w ilości niezbędnej do skutecznej wentylacji okna powinny być cały czas rozszczelnione. Wymaga to ciągłej aktywności użytkownika, który reguluje ilość oraz częstotliwość doprowadzania powietrza. Jest to szczególnie utrudnione podczas nieobecności mieszkańców. Rozszczelnione okno nie jest w stanie doprowadzić do pomieszczenia wymaganej ilości powietrza, dlatego konieczne jest dodatkowe uchylanie i rozwieranie skrzydeł okiennych.

Usunięcie fragmentu uszczelki.

Przez powstały otwór powietrze zewnętrzne przedostaje się do wnętrza pomieszczenia. Nie ma możliwości regulowania ilości nawiewanego powietrza, która np. w przypadku silnego podmuchu wiatru, zwiększa się kilkukrotnie.

Montaż listwy regulującej (klapki wentylacyjnej).

Rozwiązanie dostarczane przez producentów profili okiennych. Element montowany między skrzydłem w ościeżnicą okna, który przy silnym podmuchu wiatru zapobiega przedostaniu się do wnętrza nadmiernej ilości powietrza. Średnia ilość doprowadzanego powietrza, to 5m³/h.

Montaż nawiewników okiennych.

Dostępne na rynku produkty różnią się sposobem działania, ilością dostarczanego powietrza oraz tłumieniem hałasu zewnętrznego. Ze względu na sposób działania można wyróżnić nawiewniki: higrosterowane (automatyczne), ciśnieniowe (samoregulujące) oraz sterowane ręcznie.

źródło i zdjęcie: Aereco Wentylacja