Porady

Termoizolacja budynku w systemie Etics

13.11.2013

Ocieplenie budynku styropianem może być łatwe i szybkie przy zastosowaniu kleju Soudatherm Fasada. Metoda ta nosi nazwę bezspoinowego systemu ociepleń (BSO) lub Etics.

 1. Przygotowanie podłoża

Podłoże (ściana) powinno być równe, nośne i czyste. Przed przystąpieniem do pracy usunąć niespójne powłoki malarskie lub tynki, grudki starych zapraw. W razie potrzeby wyrównać podłoże odpowiednią zaprawą wyrównawczą. Podłoża słabe lub pylące zagruntować odpowiednią emulsją. Pożółkłe powierzchnie płyt należy zeszlifować i odpylić. Okna i drzwi zabezpieczyć folią (zdjęcie 1).

2. Przygotowanie puszki

Puszki z klejem powinny mieć temperaturę > 5 °C (zalecana ok. 20 °C). W razie potrzeby puszkę można ogrzać w pojemniku z ciepłą wodą. Dokładnie wymieszać zawartość energicznie po-trząsając puszką przez ok. 30 sekund. Nakręcić puszkę na pistolet i odblokować dyszę śrubą regulacyjną z tyłu pistoletu (zdjęcie 2). Po każdej dłuższej przerwie w pracy wymieszać klej ponownie.

Uwaga! Nigdy nie podgrzewać puszek aerozolowych nad ogniem. Chronić przed silnym nasłonecznieniem. Nie dziurawić i nie palić – nawet po opróżnieniu.


3. Nakładanie kleju

Utrzymując wylot pistoletu 1-2 cm nad panelem nałożyć przynajmniej trzy równoległe ścieżki o średnicy 3 cm bezpośrednio na powierzchnię - obowiązkowo wzdłuż wszystkich krawędzi. Maksymalna odległość miedzy ścieżkami – 30 cm (zdjęcie 3)

4. Klejenie paneli

Pierwszy rząd paneli opierać na odpowiedniej szerokości listwie startowej (cokołowej) lub warstwie termoizolacji fundamentu - nie niżej niż 30 cm od poziomu gruntu (zdjęcie 4). Odczekać ok. minuty, przyłożyć panel do ściany i docisnąć. Korektę położenia płyt można wykonywać w ciągu ok. 8 minut od przyłożenia płyty do ściany. Listwa nie tylko pomaga wypoziomować panele, ale i dodatkowo zabezpiecza mechanicznie dolną krawędź termoizolacji (zdjęcie 5).

5. Pasowanie rzędów

Kolejne rzędy paneli układać z zachowaniem mijankowego układu spoin pionowych. Takie przesunięcie wykonać zarówno na powierzcni ściany, jak i na narożach budynku (zdjęcie 6). Nie łączyć paneli w miejscach pęknięcia podłoża oraz na przejściach między różnymi materiałami ściennymi.

6. Wypełnianie szczelin

Płyty izolacyjne powinny dokładnie do siebie przylegać. Ewentualne szpary powyżej 2 mm należy wypełnić klejem do styropianu (zdjęcie 7) lub pianką poliuretanową. Szczeliny wypełniać tylko w części objętości, ponieważ klej i pianka rozprężają się podczas utwardzania.

7. Izolacja stropów

Przy klejeniu paneli na stropach zaleca się podstemplowanie płyt styropianowych listwami na czas wstępnego utwardzania (kilkanaście minut), szczególnie w miejscach, gdzie przewody elektryczne lub wystające elementy konstrukcji mogą odpychać termoizolację od podłoża (zdjęcie 8).

8. Kołkowanie

Już po 2 godzinach można obciąć naddatki kleju i pianki uszczelniającej i rozpocząć wiercenie otworów i montaż kołków plastykowych. Stosować 4-5 kołków na 1 m2 - obowiązkowow narożnikach płyt, na krawędziachściany i przy zastosowaniu styropianu grubszego niż 15 cm (zdjęcie 9). Głębokość zakotwienia w podłożu powinna wynosić przynajmniej 6 cm. Po upływie 24 godzin ściana może być poddana dalszej obróbce - wklejaniu siatki i nakładaniu tynku.

Termoizolacja budynku w systemie Etics

źródło i zdjęcia: Soudal

Firma powiązana:

Soudal

Telefon 22 785 90 40
www.soudal.pl, www.cieplymontaz.com.pl/
soudal@soudal.pl

Soudal