Porady

Dlaczego nie warto wybierać kotła o zbyt wysokiej mocy grzewczej (przewymiarowanego)?

20.08.2013

Na to pytanie odpowie Michał Łukasik - konstruktor w dziale technicznym ZMK SAS.

Zaostrzenie wymagań pod względem izolacyjności obiektów budowlanych a w konsekwencji zmniejszenie zapotrzebowania budynków na ciepło wymusiło zmianę sposobu wymiarowania źródeł ciepła. Podstawą doboru kotła powinien być bilans cieplny budynku sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami. Błędem jest przewymiarowanie mocy kotła na paliwo stałe (szczególnie niebezpieczne w przypadku budynków dobrze zaizolowanych) oraz dobór urządzenia w oparciu o pojemność komory paleniskowej w przeświadczeniu "wydłużenia" stałopalności.

Należy kierować się wymaganą mocą urządzenia a nie powierzchnią grzewczą wymiennika (różne konstrukcje dostępne na rynku). Z dużym przybliżeniem można posłużyć się wskaźnikami powierzchniowymi (dobrze zaizolowane budynki 70-80W/m2, niezaizolowane 100-120 W/m2) lub wskaźnikiem kubaturowym (wysokie pomieszczenia 30-35 W/m3, hale produkcyjne /bez ciepła na wentylację/ 20-25 W/m3).

Przewymiarowanie zwłaszcza przy długotrwałym utrzymywaniu niskich temperatur wody w kotle skutkuje przyspieszeniem korozji urządzenia, szybkim zabrudzeniem komory spalania, przewodu kominowego, a w efekcie zmniejszeniem sprawności kotła. Nieprzewymiarowany kocioł a zatem mniejszy kubaturowo łatwiej zamontować w często małej kotłowni. Nie bez znaczenia będzie również niższa cena. Warto przemyśleć zakup kotła z podajnikiem, w którym łatwiej wyregulować ekonomiczne spalanie małej dawki paliwa. Przy zastosowaniu zaworu mieszającego dodatkowo poprawimy komfort cieplny w pomieszczeniach minimalizując kosztowne przegrzewanie pomieszczeń.

Źródło: SAS

Więcej

 

Firma powiązana:

Zakład Metalowo-Kotlarski SAS

Telefon 41 378 46 19
www.sas.busko.pl
biuro@sas.busko.pl

Zakład Metalowo-Kotlarski SAS