Porady

Bezglikolowe rozwiązania Sofath - czy to możliwe?

11.07.2013

Na polskim rynku instalacji grzewczych czerpiących energię z odnawialnych źródeł przez wiele lat dominowały pompy ciepła wykorzystujące jako czynnik roboczy glikol.

W bezglikolowych pompach ciepła Sofath energia cieplna nie jest przekazywana za pomocą glikolu, lecz poprzez bezpośrednie odparowanie czynnika chłodniczego R410A, który krąży w instalacji.

Czynnik roboczy ma znaczenie

W gruntowych pompach ciepła przepływ energii zachodzi w zamkniętym obiegu pomiędzy dolnym źródłem (ziemia, wody gruntowe) a górnym (grzejniki, klimakonwektory, ogrzewanie podłogowe). W związku z tym, dużą rolę odgrywa, tzw. czynnik roboczy. Transportuje on energię termiczną między źródłami, a zmieniając stan skupienia doprowadza do ogrzania budynku.

Czynnikiem roboczym najczęściej stosowanym w przypadku pomp ciepła był glikol. Jego popularność związana była z ogólnodostępnością oraz prostym montażem systemów wykorzystujących go do pracy. Jednak łatwość montażu skutkowała spadkiem efektywności urządzeń, a to przyczyniło się do poszukiwania alternatywnych i bardziej wydajnych rozwiązań. Do takich należą bezglikolowe pompy ciepła Sofath, w których czynnikiem roboczym jest bardzo wydajny, bezpieczny i ekologiczny R410A. Czynnik ten nie ulega degradacji i nie wymaga cyklicznej wymiany jak glikol.

- W przeciwieństwie do mieszaniny glikolu, która z czasem może utracić swoje własności konieczna jest jej wymiana, czynnik roboczy R410A jest wprowadzany do układu tylko raz – podczas uruchamiania urządzenia. Odpowiednia jego ilość determinuje prawidłowe parametry pracy pompy, które są szczegółowo opisane w protokole odbioru instalacji. Daje to pewność, że czynnik roboczy został użyty poprawnie i zapewni bezawaryjne działanie urządzenia - tłumaczy Rafał Magiera, ekspert pomp ciepła Sofath.

Funkcjonowanie pomp bezglikolowych

Systemy bezglikolowe są możliwe do zastosowania jedynie w gruntowych pompach ciepła. Przykładem jest model Caliane marki Sofath, w którym czynnik R410A płynie w rurach kolektora gruntowego poziomego lub pionowego, pobierając i oddając do budynku ciepło z gruntu w celu jego ogrzania.
Pompa ciepła Caliane działa w oparciu o technologię bezpośrednie parowanie/woda. Eliminacja glikolu i usunięcie wymiennika ciepła wraz z pompą obiegową po stronie kolektora gruntowego przyczyniło się do uzyskania większej sprawności instalacji przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów ogrzewania.

Glikolowe rozwiązania kontra bezglikolowe

Czynnik roboczy w rozwiązaniach bezglikolowych w przeciwieństwie do glikolowych nie starzeje się, w związku z tym nie podlega wymianie. Tym samym, koszty eksploatacyjne takiej pompy są niższe, a użytkowanie prostsze.  Wydajność i ekonomiczność systemów bezglikolowych potwierdzają opinie klientów Sofath. Dla przykładu, miesięczny koszt ogrzewania budynku o powierzchni 150 m2  oscyluje w granicach 250 zł. Zastosowanie najwyższej jakości systemów przez wykwalifikowane firmy instalatorskie to gwarancja bezawaryjnej, prawidłowej i ekonomicznej pracy instalacji grzewczej.

Nie bez znaczenia pozostaje również wielkość wymienników gruntowych, która w bezglikolowych układach została zminimalizowana do 120 % ogrzewanej powierzchni. Ponadto, niewielka liczba elementów konstrukcyjnych w urządzeniach Sofath przyczynia się do większego bezpieczeństwa i uzyskania wyższych współczynników efektywności (COP na poziomie 5,2-5,6)*. Wydajność i sprawność pompy ciepła Caliane oparte są na rozwiązaniu, które pozwala wykorzystać aż do ? bezpłatnej energii z otoczenia. Dzięki temu  bezglikolowe pompy Sofath są w stanie ogrzać budynek przez cały rok przy najniższych kosztach eksploatacji.

* - dane dla E 0°C/W 35°C

Źródło: Sofath / De Dietrich

Więcej

 

Firma powiązana:

Sofath

Telefon 71 345 00 77
www.sofath.pl
biuro.sofath@dedietrich.pl

Sofath