Porady

Jakie są najczęstsze błędy podczas montażu wodnego ogrzewania podłogowego?

Kluczową sprawą przy montażu ogrzewania podłogowego jest przestrzeganie wymagań i rozwiązań wskazanych w projekcie. Projektant dokonując obliczenia zapotrzebowania na ciepło oraz instalacji ogrzewania podłogowego uwzględnia straty ciepła dla pomieszczenia poprzez przenikanie oraz straty na wentylacji.

Obliczenie zapotrzebowania na ciepło w instalacji ogrzewania podłogowego

Wpływ na wyniki obliczeń mają takie parametry jak konstrukcje przegród budowlanych, współczynniki przenikania okien i drzwi, konstrukcja podłogi grzewczej, rodzaj wentylacji pomieszczeń (mechaniczna lub grawitacyjna), obliczeniowe temperatury pomieszczeń, rodzaj wierzchniej warstwy podłogi itp.

Projektant określa finalne parametry techniczne ogrzewania takie jak np. rozstaw przewodów, długości pętli, średnice rur. I właśnie nieprzestrzeganie zaprojektowanych parametrów może być przyczyną wadliwego (nie osiąganie docelowych temperatur w pomieszczeniu) bądź nieekonomicznego działania systemu. Sytuacja jest jeszcze gorsza gdy ogrzewanie podłogowe jest wykonywane bez projektu - tu możemy liczyć na szczęście/doświadczenie wykonawcy, który szacunkowo dobierze parametry instalacji podłogówki.

Lista błędów w wykonaniu ogrzewania podłogowego:

  • błędy w wykonywaniu płyt grzewczych: maksymalna powierzchnia płyty grzewczej to 40 m2, większe powierzchnie powinny mieć dylatacje. Podczas przechodzenia przez szczeliny dylatacyjne należy stosować wokół przewodów rury ochronne o długości 50 cm;
  • jastrych po wylaniu należy pielęgnować 28 dni. Szczegóły dotyczące pielęgnacji powinny być zawarte w materiałach technicznych dostawcy, należy mieć na uwadze, że procesu wygrzewania nie należy przyspieszać bo może to prowadzić do pękania płyty grzewczej;
  • błędy montażu przewodów: przy układaniu rur z małym rozstawem np. 10, 15 cm może zdarzyć się załamanie przewodów grzewczych, dlatego zmiany kierunku przewodów należy dokonywać tylko przy użyciu sprężyn do gięcia rur z zachowaniem minimalnych promieni gięcia rur przewidzianych przez producenta rur;
  • zamontowanie rur wielowarstwowych bez bariery antydyfuzyjnej prowadzącej do zapowietrzania się obiegów;
  • montowanie pętli ogrzewania podłogowego o zbyt dużej różnicy długości i oporów przepływu uniemożliwiające możliwość regulacji układu poprzez zawory z nastawą;
  • uszkodzenie rur (np. zgniecenie) przed zalaniem jastrychem powodujące zmniejszenie przekroju poprzecznego i wydajności pętli grzewczej.

Wyjaśnia Adam Kot  - Menedżer Produktu Pipelife Polska S.A.

źródło i zdjęcia: Pipelife

 

Jakie są najczęstsze błędy podczas montażu wodnego ogrzewania podłogowego?

Firma powiązana:

Pipelife Polska

Telefon 58 774 88 88
www.pipelife.pl
zok@pipelife.com

Pipelife Polska
Zobacz produkty: