Porady

Grzać z przerwami czy wybrać grzanie ciągłe??

28.06.2013

Dylemat ten rozwiąże Bogusław Wójcik z firmy REGULUS-system.

Obowiązujące w budownictwie normy i dyrektywy dotyczące energooszczędności zbliżają współczesne budownictwo do cech budownictwa pasywnego. Umożliwia to przyjęcie nowych strategii ogrzewania lub modyfikacje dotychczasowych.

Użytkownicy ogrzewania podłogowego uruchamiają je wczesną jesienią i wyłączają późną wiosną. Ze względu na dużą bezwładność cieplną "podłogówka" niemal nigdy nie jest uruchamiana na dogrzewanie np. podczas zimniejszych dni latem. Nie opłaca się. W okresie grzewczym bez względu na warunki zewnętrzne, podłoga przeważnie grzeje na stałym, indywidualnie ustawionym poziomie.

Czy jest to rozwiązanie komfortowe?

Dla niektórych tak, dla niektórych niestety już nie. Wymagania co do komfortu cieplnego stale rosną. Grzejników trzeba coraz mniej. Potrzeby cieplne obiektów są coraz mniejsze, a w ich bilansie cieplnym coraz większy udział procentowy mają uzyski ciepła pochodzące od rozmaitych urządzeń wytwarzających ciepło, czy też od zmiennego nasłonecznienia. Są one nieprzewidywalne, zarówno co do czasu wystąpienia, jak i ilości pozyskanego "przy okazji" ciepła.

Alternatywna strategia grzania.

Jeśli doprowadzę wnętrze całego domu do temp. np. 20°C i wyjdę do pracy na 10 godzin, wyłączając całkowicie ogrzewanie, oznaczać to będzie, że w tym domu nie będzie żadnego elementu o temperaturze wyższej niż temperatura obiektu czyli 20°C. W ciepłym, dobrze akumulującym ciepło domu temperatura wnętrza w tym czasie nie spadnie lub spadnie o ułamek stopnia. Analogicznie można postąpić w nocy w części domu (np. sypialnia) lub we wszystkich pomieszczeniach. Przy ogrzewaniu grzejnikami o małej masie całkowitej (mała masa grzejników wraz z wodą), z uwagi na bardzo krótki czas rozruchu instalacji oraz jej szybkie stygnięcie po wyłączeniu, planowane przerwy w grzaniu mogą być maksymalnie wydłużone, a okresy grzania maksymalnie skrócone. Wyłączając ogrzewanie, włączamy oszczędzanie energii.

Tylko system grzejnikowy o małej bezwładności cieplnej umożliwia sytuację, w której górna granica temperatury określona przez użytkownika, nigdy nie jest przekroczona. Rozpoczęcie grzania pełną zadaną mocą lub jego zaprzestanie następuje w stosunkowo krótkim czasie. Przy ogrzewaniu opartym na grzejniku o dużej bezwładności cieplnej takim jak ogrzewanie podłogowe, zadana temperatura powietrza często jest przekraczana.

Co to oznacza dla komfortu cieplnego?

Brak przewyższenia temperatury powyżej zadanej, czyli tej uznanej przez nas za komfortową, oznacza brak niepotrzebnych strat energii. Mniejsza dT pomiędzy wnętrzem a zewnętrzem domu to mniejsza utrata ciepła, większa dT to większe straty ciepła. I tu leży główne źródło oszczędności w użytkowanie grzejników o znikomej bezwładności cieplnej. Efekt podwójny. Większy komfort cieplny za mniejsze pieniądze.

Źródło: Regulus-System

Więcej

 

Firma powiązana:

REGULUS - system

Telefon 33 496 99 99, 33 815 10 25
www.regulus.com.pl
regulus@regulus.com.pl

REGULUS - system