Porady

Na co zwrócić uwagę izolując fundamenty?

10.07.2014

Radzi Łukasz Kulawik, specjalista ds. Produktów i Rozwoju Rynku w firmie Synthos S.A.

Najbardziej popularnym materiałem termoizolacyjnym stosowanym do izolacji fundamentów i ścian fundamentowych nowo budowanych i remontowanych budynków jest polistyren ekstrudowany XPS. Stosowanie płyt SYNTHOS XPS PRIME S ma wiele zalet użytkowych takich jak: ochrona wcześniej zaaplikowanej na przegrodzie hydroizolacji, łatwość w montażu, możliwość pełnego recyclingu w późniejszym czasie.

Ponadto produkt ten jest w pełni ekologiczny – do jego produkcji nie używa się związków bromu, a spienianie odbywa się za pomocą CO2. Na co zwrócić uwagę izolując fundamenty? Podczas stosowania XPS należy pamiętać o kilku podstawowych zasadach:

  • płyty XPS należy składować w budynkach wentylowanych, w których nie znajdują się materiały łatwopalne ani lotne, najlepiej zadaszonych, celem zapobiegania degradacji powierzchni płyt i ich struktury pod wpływem intensywnego działania promieni słońca. W przypadku długiego przechowywania płyt na wolnym powietrzu, należy je zabezpieczyć najlepiej jasnym materiałem przed bezpośrednim działaniem promieni słońca;
  • płyty XPS jak wszystkie produktu z polistyrenu podczas bezpośredniego kontaktu ze źródłami ciepła o temperaturach powyżej 75°C mogą się roztopić, zniekształcić, a ich struktura może ulec degradacji;
  • powierzchnia na którą aplikujemy XPS powinna być równa i sucha – płyty nie mogą być stosowane w bezpośrednim kontakcie z substancjami działającymi destrukcyjnie na polistyren (np. rozpuszczalniki organiczne jak aceton, benzol, nitro...), ani innymi preparatami zawierającymi takie związki organiczne. W związku z czym do mocowania płyt zalecane jest używanie klejów bezrozpuszczalnikowych a przed użyciem należy sprawdzić klej może być używany do pianki polistyrenowej;
  • instalowanie w niskich temperaturach otoczenia wymaga pozostawienia przestrzeni wolnej pomiędzy płytami dla zachowania właściwej dylatacji.

Więcej informacji na stronie firmy - link tutaj.

źródło i zdjęcie: Synthos S.A