Porady

Jak zaplanować ujęcie wody dla domu jednorodzinnego z własnej studni i jej uzdatnianie?

08.07.2014

Na to pytanie odpowie Paweł Polak - Kierownik Działu Filtracji Przemysłowej Secura BC Sp. z o.o.

Na ewentualną stację uzdatniania wody należy przewidzieć wentylowane i zamykane pomieszczenie techniczne o wymiarach minimalnych 1,5x2 m i wysokość 2,30 m. W pomieszczeniu tym muszą się znajdować: przyłącze wody ze studni o średnicy min. 1”, kratka ściekowa w podłodze i przyłącze kanalizacji średnicy min 50 mm. 

Temperatura wewnątrz pomieszczenia musi się utrzymywać w granicach 2°C-35°C. Projektując instalację wodną budynku, należy rozdzielić wodociągi służące do podlewania od wodociągu wody użytkowej. Pompa i studnia powinna mieć wydajność 45-55 dm3/min przy ciśnieniu 3-4,5 bara i nie więcej niż 5,5 bara przy przepływie 0-10 dm3/min. Należy zastosować zbiornik hydroforowy z otwartą poduszką powietrzną o pojemności 200-300 dm3.

Stacja uzdatniania wody wytwarza ścieki, które należy odprowadzić do kanalizacji komunalnej lub - w przypadku braku przyłącza - do szamba. Pojemność szamba należy odpowiednio powiększyć traktując każdy aparat jak dodatkowego stałego mieszkańca domu.

Ścieki z odżelaziaczy i odmanganiaczy katalitycznych mogą po odstaniu zostać rozsączone w gruncie. Należy przewidzieć dla nich specjalny odpływ w pomieszczeniu stacji SUW, odstojnik (szczelny zbiornik podziemny o poj. 2 m3 z włazem) oraz ciągi drenarskie o dł. 20 m na każdy aparat. Ścieki ze zmiękczaczy trzeba odprowadzić do szamb ze względu na zawartość soli.

Źródło i zdjęcia: Secura BC

Firma powiązana:

Secura BC

Telefon 22 813 45 69, 22, 22 813 07 22, 22 870 26 03, 22 870 26 37, 22 870 26 54, 603 663 687, 601 214 834
www.secura.com.pl
secura@secura.com.pl

Secura BC