Porady

Jakie pompy i systemy są dedykowane do transportu ścieków komunalnych ?

04.07.2014

Odpowiedzi na to pytanie udzieli Paweł Jurczyk - Główny Specjalista ds. Marketingu Hydro-Vacuum S.A.

Obserwowany w ostatnich latach rozwój pomp i systemów dedykowanych do transportu ścieków komunalnych daje możliwość użytkownikowi znacznego obniżenia kosztów eksploatacyjnych, zarówno związanych z kosztem przesyłu ścieków, jak i obsługi obiektów sanitarnych.

Nowe rozwiązania konstrukcyjne układów przepływowych pomp produkcji Hydro-Vacuum S.A. zapewniają wysoką sprawność przy zachowaniu dużych swobodnych przelotów przez pompę.

Zaprojektowane przez inżynierów Działu Badawczo-Rozwojowego rozwiązania napędów elektrycznych z autonomicznym układem chłodzenia, całkowicie odseparowanym od pompowanego medium, eliminują zagrożenie zarastania kanałów układu wewnętrznego mogące prowadzić do przegrzewania się uzwojeń silnika.

Wszystko to sprawia, że użytkownik końcowy dostaje do dyspozycji agregaty pompowe o wysokiej efektywność energetycznej i dużej pewności ruchowej w każdych warunkach pracy, nawet w stanach klęski żywiołowej czy awarii.

Źródło: Hydro-Vacuum S.A.

Więcej

Firma powiązana:

Hydro-Vacuum S.A.

Telefon 56 450 74 15
www.hv.pl
hv@hv.pl

Hydro-Vacuum S.A.