Porady

Jakie normy powinna spełniać klepka podłogowa?

24.05.2013

Wyroby „ANDREWPOL” są produkowane jako elementy lite podłogowe z wpustami i wypustami bez obróbki chemicznej, według normy PN-EN13226:2004. Zakład produkuje parkiet o grubości 22 mm, 21 mm,  16 mm i 15 mm. Do niedawna stosowano określanie klepek klasami jakości. Obecnie odchodzi się od ustalania klas na rzecz określeń opisujących barwę i strukturę drewna. Zakład Drzewny „ANDREWPOL” z doświadczenia wie, że klienci są przyzwyczajeni do starej klasyfikacji, dlatego stosuje terminologię mieszaną.

Jakie normy powinna spełniać klepka podłogowa? W przypadku parkietu jesionowego dodatkowo kl. I rozdzielamy na trzy podgrupy:

 • jesion naturalny (kolorowy – ma białe i brązowe pasma słoi)
 • jesion brązowy – pozbawiony białych pasm
 • jesion jasny, tzw. biały – pozbawiony brązowych pasm

Cena jesionu brązowego i naturalnego jest zawsze jednakowa. Jedynie jesion jasny jest droższy.

Skrócony opis norm klasowych wyrobów w Zakładzie Drzewnym „ANDREWPOL”
1. Normy parkietowe: JESION

 • I kl. naturalny – brak sęków, klepka czysta jednostronnie, słoistość różna, naturalna, w różnych odcieniach, wilgotność 8% +/- 2% oznaczony symbolem „○”
 • I kl. brązowy (ciemny) – brak sęków, klepka czysta jednostronnie słoistość różna, różny odcień brązu (bez wyraźnych białych zalotów), wilgotność 8% +/- 2% oznaczony symbolem „○”
 • I kl. jasny – brak sęków, klepka czysta jednostronnie słoistość różna, różny odcień jasnych i lekko różowych zalotów (bez wyraźnych brązowych przebarwień), wilgotność 8% +/- 2% oznaczony symbolem „○”
 • II kl. – dopuszczalne drobne sęczki, pęknięcia, słoistość i odcień różna, wilgotność 8% +/- 2% oznaczona symbolem „∆”
 • III kl. – dopuszczalne wszelkie wady, różne słoje i odcienie oznaczona symbolem „□”

2. Normy parkietowe: DĄB

 • I kl. naturalny – brak sęków, klepka czysta bez bieli jednostronnie, słoistość różna naturalna, naturalnej barwy, wilgotność 8% +/- 2% oznaczona symbolem „○”
 • II kl. – dopuszczalne drobne sęczki, pęknięcia, sporadycznie biel delikatnie z boku, słoistość i odcień różna, wilgotność 8% +/- 2% oznaczona symbolem „∆”
 • III kl. – wszelkie wady, duże sęki, dużo bieli, wilgotność 8% +/- 2% oznaczona symbolem „□”

UWAGA ! Ze względu na niemożliwe do uniknięcia różnice przy sortowaniu dopuszcza się w poszczególnej klasie do 2% klepek o niższej jakości.

2. Zakres występowania dopuszczalnych wad obróbki:
- płaszczyzna górna: falistość strugania do głębokości 0,3 mm,
- płaszczyzna dolna: ubytki drewna o głębokości do 2 mm, szerokości do 5 mm i do 1/3 długości deszczułki,
- boki: zagłębienia i wyrwania włókien do 0,3 mm,
- czoła: odchylenie prostopadłości czoła od podłużnej osi deszczułki do 0,5% szerokości deszczułki
- wpusty i wypusty muszą zapewniać prawidłowe złożenie deszczułek bez powstawania szczelin na płaszczyźnie posadzki

3. Przechowywanie:
Parkiet należy przechowywać w miejscu suchym i przewiewnym nie wystawionym na działanie promieni słonecznych i opadów atmosferycznych. Paczki należy izolować od podłoża. Zamówiony asortyment należy rozpakować z foli dopiero bezpośrednio przed jego montażem. Pomieszczenie powinno być ogrzewane minimum 20 – 23 stopni C i wilgotności powietrza 45 – 60%.

4. Transport:
Parkiet należy przewozić krytymi środkami transportu. Paczki muszą być zabezpieczone przed przesuwaniem się i uszkodzeniem w czasie transportu.

5. Zastrzeżenia dotyczące reklamacji:
Nadwyżki ilościowe zamówionych towarów w naszej firmie nie podlegają zwrotowi. Przed zakupem danego asortymentu służymy pomocą przy wyliczeniu odpowiednich narzutów, biorąc pod uwagę metraż podanych pomieszczeń. Jakość i wilgotność parkietu musi zostać sprawdzona przed jego ułożeniem. Zanim przystąpimy do montażu, należy dokładnie sprawdzić dostarczony materiał, a w przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń, nieprawidłowości lub uszkodzeń natychmiast zgłosić te informacje do producenta.

Montaż podłogi z materiału wadliwego nie jest powodem do roszczeń reklamacyjnych. Nie ponosimy odpowiedzialności za montaż, przygotowanie podłoża, czy też sposób wykończenia towaru. Należy pamiętać, iż drewno jest materiałem higroskopijnym zmieniającym  swoje właściwości wraz ze zmieniającymi się warunkami panującymi w otoczeniu (oddaje nadmiar wilgoci otoczeniu w okresie grzewczym - zimowym, albo uzupełnia jej niedobór chłonąc parę wodną z otoczenia w okresie letnim w porze o podwyższonej wilgotności,powyżej 60 %).

Przy dłuższym okresie użytkowania podłogi (w szczególności w okresie grzewczym) mogą wystąpić niewielkie szczeliny lub pęknięcia spowodowane zmianą wymiaru klepek,  a przy przekraczającej wilgotności powyżej 60 % może wystąpić  pęcznienie deszczułek (łódkowanie), również wynikające z dopasowywania się desek podłogowych oraz parkietu do wilgotności otoczenia. Problemy wynikłe z naturalnej pracy deszczułek posadzkowych wynikające z dopasowywania się drewna do warunków otoczenia nie jest podstawą do reklamacji.

Zarówno parkiety jak i deski podłogowe są produkowane z naturalnego drewna, dlatego też poszczególne elementy mogą nieco odbiegać od siebie kolorystycznie, bądź różnić się układem usłojenia. Producent nie przewiduje i nie zaleca montażu swoich wyrobów podłogowych na legarach lub ogrzewaniu podłogowym.

Źródło: Andrewpol

Więcej