Porady

Bakteriobójcza skuteczność parownicy SC 1.020 potwierdzona przez Instytut Higieny i Zdrowia Publicznego Uniwersytetu w Bonn

22.05.2013

Na zlecenie Alfred Kärcher GmbH & Co. KG, przeprowadzono badania dotyczące skuteczności parownicy SC 1.020. Badanie, które zrealizowali badacze z Instytutu Higieny i Zdrowia Publicznego Uniwersytetu w Bonn, stanowi jeden z elementów zaktualizowanych standardowych metod Stowarzyszenia Higieny Stosowanej oraz Niemieckiego Towarzystwa Higieny Szpitalnej.

Potwierdzono, iż parownica SC 1.020 zabija bakterie najczęściej występujące w domu, takie jak gronkowiec złocisty i kałowe bakterie paciorkowca jelitowego na domowych powierzchniach winylowych. W szczególności podczas symulacji normalnego użytkowania w warunkach czystych (np. uprzednio odkurzonych powierzchni), naukowo potwierdzono skuteczność bakteriobójczą na poziomie 99,99%

Bakteriobójcza skuteczność parownicy SC 1.020 potwierdzona przez Instytut Higieny i Zdrowia Publicznego Uniwersytetu w Bonn. Parownica SC 1.020 została zbadana przy zastosowaniu specjalnego testu czteropolowego. Wykazano zmniejszenie liczby badanych organizmów na czyszczonych powierzchniach. Wszystkie 4 pola zostały umyte przy zachowaniu stałej prędkości 30 cm/s. Parownica SC 1.020 zapewniła doskonałą penetrację wilgoci przez ścierkę do podłogi dzięki generowaniu dużej ilości pary i odpowiedniemu tarciu mechanicznemu pól testowych. Badane organizmy na mopach bawełnianych zostały zabite przez parę, na ścierkach nie wykryto żadnych innych organizmów. Brak przenoszenia bakterii na sąsiadujące obszary wskazuje także na bardzo wysoką skuteczność w eliminowaniu bakterii, co jest skutkiem wysokiej temperatury pary emitowanej przez dysze podłogową.

Źródło: Kärcher 

Więcej

Firma powiązana:

Kärcher Sp. z o.o.

Telefon 801 811 234, 12 63 97 105
www.karcher.pl
biuro@pl.kaercher.com

Kärcher Sp. z o.o.