Porady

Ekologia od fundamentów

25.04.2013

Moda, znak czasu, konieczność, a może zwykła potrzeba życia w zgodzie z naturą? W naszych domach stosujemy coraz więcej proekologicznych rozwiązań. Jakie oblicza ma ten współczesny trend budowlany i aranżacyjny?

Jednym z widocznych przejawów kształtowania przyjaznego dla środowiska otoczenia domowego, jest powrót do materiałów budowlanych pochodzenia naturalnego. Odpowiednio obrobione, zapewniają trwały, funkcjonalny, wygodny, a także bardzo urokliwy efekt końcowy. Kolejne projekty coraz odważniej wykorzystują więc kamień, drewno, cegłę, glinę czy szkło. Umiejętnie łączą przy tym walory tych tradycyjnych budulców z potencjałem rozmaitych nowinek technologicznych. Współczesna technika pozwala nam też z powodzeniem opierać remont czy budowę na przetworzonych surowcach z odzysku. Z drugiej strony, niektórzy użytkownicy postrzegają ekologiczne trendy przede wszystkim w kontekście estetyki. Zamiast wytworów świata przyrody wybierają, łatwiejsze w montażu czy aplikacji, materiały imitujące ich wygląd. Jednak również w tym przypadku, często czerpią z naturalnych źródeł, na których obecnie bazuje wiele farb, tynków i innych produktów wykończeniowych.

Kampanie informacyjne, promujące działania proekologiczne, często zwracają uwagę, że ich rzeczywistym, finalnym beneficjentem jest człowiek. Niektóre korzyści przychodzą dość szybko i mają bardzo wymierny charakter. - Dzisiejsze standardy budownictwa kładą ogromny nacisk na zagadnienie energooszczędności, a jednym z jej wyznaczników jest skuteczna termoizolacja obiektu – podkreśla Marek Zając z firmy Bolix, producenta chemii budowlanej – Szczelne okna i kompleksowo ocieplone ściany redukują zużycie energii cieplnej w skali całego roku, wpływając na widoczne zmniejszenie domowych rachunków. To także prosta droga do ograniczenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Prosta, ale nie jedyna. Na naszej mapie energooszczędności stopniowo pojawiają się np. kolejne inwestycje w kolektory słoneczne. To dość kosztowne przedsięwzięcia, jednak przynoszą długofalowe zyski, a poza tym – można ubiegać się o dotacje. Jak wynika z raportu Home Broker, najchętniej korzystają z nich właściciele nieruchomości na Śląsku, Podkarpaciu i w Małopolsce. Kolejną metodą zapobiegania marnotrawstwu energii, jest instalacja urządzeń kontrolujących jej zużycie. Ale najlepszymi strażnikami zawsze będą sami użytkownicy. Rozsądne gospodarowanie zasobami wody bieżącej, stosowanie energooszczędnych żarówek i innych sprzętów to elementy naszych codziennych zwyczajów, które decydują o indywidualnym oraz globalnym wymiarze troski o środowisko.

Ekologia od fundamentów. Aby nasze wysiłki były jeszcze bardziej efektywne, warto zwracać uwagę, czy równie odpowiedzialne zabiegi są też przedmiotem zainteresowania podmiotów dostarczających nam surowce i wszystkie elementy wyposażenia mieszkania. Ekologiczne materiały to przecież takie, które powstają w sposób możliwie przyjazny dla natury. Przetwarzanie wielu z nich pochłania ogromne pokłady energii, powodując zwiększone wydzielanie dwutlenku węgla. Wiąże się także z ryzykiem powstawania innych niepożądanych ubocznych produktów i zanieczyszczeń. Praktycznie w każdej branży funkcjonuje szereg norm i zaleceń, weryfikujących poszczególne etapy procesów produkcyjnych. Wytwórcy unowocześniają parki maszynowe, wdrażają innowacyjne programy, optymalizują pracę, a swoje osiągnięcia potwierdzają certyfikatami czy prestiżowymi wyróżnieniami. By wzmocnić swoją wiarygodność, niektórzy z własnej woli poddają się procedurom kontrolnym i angażują się w ekologiczne inicjatywy. - Możliwość określenia swojej firmy mianem przyjaznej dla środowiska to w przemyśle dopiero finalny etap szeregu długofalowych przedsięwzięć, takich jak: modernizacja i usprawnianie linii produkcyjnych, instalowanie oczyszczalni, segregacja i zmniejszenie wytwarzania odpadów, odprowadzanie wód deszczowych, eliminacja jednorazowych opakowań dla półfabrykatów, redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza – dodaje Marek Zając z Bolix. Bo dbałość o otoczenie stanowi stały, wieloetapowy i często mozolny proces. Łatwo jest niszczyć, znacznie trudniej naprawiać wyrządzone szkody.

Źródło: Bolix

Więcej

Firma powiązana:

Bolix

Telefon 33 475 0 600, 801 650 222
www.bolix.pl
marketing@bolix.pl

Bolix