Porady

Instrukcja montażu drzwi systemu NICEWICZ

27.04.2014

Aby drzwi spełniały swoje funkcje, muszą być nie tylko dobre, ale trzeba je właściwie zamontować. Źle osadzone drzwi  łatwo wyrwać z ościeżnicą, przez niewystarczająco uszczelnione – będzie przedostawała się wilgoć zimne powietrze.

Ościeżnice drzwi wewnętrznych można montować tylko pianką poliuretanową, drzwi wejściowych i zewnętrznych zawsze należy mocować kotwami lub za pomocą kołków rozporowych. Liczba kotew lub kołków, ich rozmieszczenie zależy od wielkości ościeżnicy.

Zwykle robi się po trzy kotwy lub kołki na pionowych elementach ościeżnicy. Górny poziomy element ościeżnicy, zwany nadprożem, trzeba mocować, jeśli ma długość powyżej 1 m.

Stosując piankę poliuretanową do mocowania ościeżnic, jak również tylko do uszczelniania tych, które są mocowane kotwami i kołkami rozporowymi należy pamiętać o wypieraniu ościeżnic. W ten sposób uniknie się skrzywienia ościeżnic spowodowanego pęczniejącą pianką. W ościeżnicach drewnianych i stalowych należy zastosować, co najmniej trzy rozpórki poziome.

Ościeżnicę klinujemy we właściwym położeniu. Rama ościeżnicy musi być dokładnie ustawiona w pionie i w poziomie: nie może być przykoszona ani zwichrowana, gdyż drzwi nie będą do niej dobrze przylegać lub będą się same otwierać, zatrzaskiwać i wypaczać.

Ościeżnicę drzwi ustawiamy w oścież e tak, by po bokach i na górze została szczelina około 1-1,5cm z każdej stron. Następnie usztywniamy za pomocą klinów drewnianych. Zwróćmy szczególną uwagę czy po zmontowaniu ościeżnicy i obróbce tynkarskiej bez problemu zdejmiemy i założymy skrzydło drzwiowe.

Kliny powinny być umieszczone przy każdym narożu, a dodatkowo w takich miejscach, by odległość pomiędzy nimi była mniejsza niż 70 cm.  Następnie śrubami do mocowania drzwi przykręcamy do ściany. Śrub nie można zbyt mocno dokręcać, by nie wygiąć ościeżnicy.

Zanim szczelinę wokół ościeżnicy wypełnimy pianką montażową, trzeba sprawdzić czy drzwi dobrze się zamykają ( zwróćmy uwagę na luzy we wrębach, szczególnie na luz między nadprożem ościeżnicy a skrzydłem drzwiowym, który nie powinien przekroczyć 2mm.) Całe drzwi dokładnie osłonić folią, a ościeżnicę okleić taśmą malarską. Uchronimy je w ten sposób przed zabrudzeniem.

Ościeżnicę należy rozeprzeć drewnianymi listwami, żeby rozprężająca się pianka montażowa jej nie wygięła. Jeżeli ościeżnica jest już rozparta i odpowiednio zabezpieczona wypełniamy pianką montażową szczeliny pomiędzy ościeżnicą a ościeże. Wzmocni ona mocowanie drzwi i będzie zapobiegać ucieczce ciepła z wnętrza domu.

Po stwardnieniu nadmiar pianki odcinamy ostrym nożem. Następnie montujemy próg, należy przykręcić wkrętami i uszczelnić silikonem. Zarówno od środka, jak i od zewnątrz na uszczelnienie z pianki nakładamy jeszcze silikon, lub zaprawę murarską, której zadaniem jest zabezpieczenie szczeliny przed wnikaniem wody deszczowej z zewnątrz i przenikaniem pary wodnej z wnętrza domu w ścianę wokół drzwi.

Jeśli drzwi są montowane w już wykończonym domu, wypełnione szczeliny można zakryć listwą maskującą. Jeżeli montujemy drzwi przed tynkowaniem ścian zewnętrznych, możemy, więc wypełnioną wcześniej szczelinę pomiędzy ościeżnicą a ościeże osłonić styropianem i otynkować.

W tym celu do warstwy ocieplenia ułożonego na zewnętrznej stronie ściany musimy dokleić dodatkowe paski styropianu, które zakryją wypełnioną szczelinę. Dopiero potem możemy rozpocząć tynkowanie. Instrukcja montażu drzwi systemu NICEWICZ!

Źródło: Nicewicz

Więcej

Firma powiązana:

Nicewicz Zakład Stolarski

Telefon 86 278 22 28
www.nicewicz.pl
biuro@nicewicz.pl

Nicewicz Zakład Stolarski