Porady

Dworek Polski: ściany wodne

Dworek Polski prezentuje koncepcję ścian, które są nastawione nie tylko na minimalizację strat ciepła, lecz także na pozyskiwanie energii słonecznej.

Tradycyjny kierunek oszczędzania energii w budownictwie polega na ograniczaniu strat cieplnych poprzez zwiększanie izolacyjności przegród. Ta droga oznacza zawsze ujemny bilans cieplny przegrody, niezależnie jak grubą zastosujemy izolację. Koncepcja ścian wodnych zmierza do równoległego wykorzystania zysków energii od słońca w celu osiągnięcia bilansu dodatniego.

Wykresy temperatury

Ze względu na skrajnie nierównomierny rozkład energii słonecznej w czasie, kluczowym zadaniem jest zbudowanie magazynu ciepła, do którego promieniowanie wpadało by możliwie bezpośrednio. Do tego celu wykorzystuje się przezroczyste pojemniki z wodą ustawione za osłoną termiczną z zestawu szyb. Woda ma pięciokrotnie większą pojemność cieplną niż beton w przeliczeniu na masę i trzykrotnie objętościowo. W konsekwencji zbiorniki o pojemności ok.100 litrów/m2 odpowiadają ścianie betonowej o grubości 30 cm.

Pojemniki z wodą ustawione za osłoną termiczną z zestawu szyb


Schemat ściany wodnej

Z przechwytywaniem energii słońca nierozerwalnie wiąże się zagadnienie ochrony budynku przed nadmiarem energii w okresach ciepłych. Obecnie Dworek Polski zajmuje się wypracowaniem metod efektywnego budowania ścian wodnych o południowej orientacji i systemu zacieniania ich w lecie.

Schemat przechwytywania energii słońca - przekrój jednego z budowanych domów testowych

Prawidłowo zacienione ściany wodne działają w lecie jak klimatyzacja. Szczególnie mocno poprawiają mikroklimat w pomieszczeniach o małej pojemności cieplnej: na poddaszach i w lekkich, szkieletowych konstrukcjach.

Z ekonomicznego punktu widzenia kluczową sprawą jest cena pojemników na wodę. Na 1 mb ściany potrzeba 6 pojemników o średnicy 16cm i wysokości ok.230 cm. Przy produkcji technologią rozdmuchu lub zgrzewania z PET cena rynkowa 1 szt. nie powinna przekraczać 10 zł, co daje 25 zł/m2. Przy takiej cenie pojemników koszt wzniesienia ściany wodnej nie przewyższałby kosztów typowej ściany o konstrukcji szkieletowej z izolacją z wełny mineralnej (U=0,2Wm2K).

Badane przez Dworek Polski przegrody o orientacji południowej mają dodatni bilans energetyczny nawet w skali 2 najzimniejszych miesięcy w roku. W skali 4 miesięcy zimy nadwyżka energii z 1m2 pozwala pokryć straty 4 m2 przegród tradycyjnych o współczynniku U=0,2W/m2K. Projektanci liczą na pozyskanie 80% energii do ogrzewania budynków ze słońca przy nieznacznym wzroście kosztów wzniesienia ścian (lub bez wzrostu).

źródło i zdjęcia: Dworek Polski

Dworek Polski: ściany wodne

Firma powiązana:

Dworek Polski

Telefon 22 727 51 74, 600 287 397
www.dworekpolski.pl, www.odzyskwa.eu
dworekpolski@dworekpolski.pl

Dworek Polski
Zobacz produkty: