Porady

BHP nie tylko dla fachowców

28.09.2012

Już od czasów szkolnych potrafimy rozszyfrować skrót BHP. W życiu zawodowym szczególnie często spotykają się z nim przedstawiciele branży budowlanej.

Warto jednak pamiętać, że „bezpieczeństwo i higiena” to nie pusty slogan, a pewnych zasad należy przestrzegać również w pracach domowych.

W pracy, w domu, wszędzie

Pracodawcy mają obowiązek zapewnić zatrudnionym warunki do wykonywania codziennych obowiązków, a także okresowe szkolenia z przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. W przemyśle, tzw. zawód „bhpowca” stanowi istotny wyznacznik troski o przestrzeganie tych zasad w przedsiębiorstwie. Konkretne przepisy regulują przy tym kwestie m.in. zakresu, czasu, miejsca czy osób, których dotyczą poszczególne czynności. Kolejne uregulowania prawne właściwych ministerstw nieustannie weryfikują i doskonalą normy związane z zagrożeniami czy niebezpiecznymi środkami stosowanymi w różnych branżach. Nad przestrzeganiem prawa pracy, w tym przepisów bhp, czuwa Państwowa Inspekcja Pracy, która inicjuje jednocześnie kampanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa w zakładach. Jak pokazuje praktyka, akcje edukacyjne przydają się też nam w warunkach domowych. Samorodne „złote rączki” często zapominają o powtarzanych od lat, prostych wskazówkach typu – jak remontować, nie wyrządzając szkód sobie i innym.

Prewencja...

Samodzielne prace naprawcze są stałym elementem domowej rzeczywistości. W zależności od pory roku, na pierwszy plan wychodzą remonty wnętrz lub elementów zewnętrznych budynku. W każdym przypadku, zastosowanie się do kilku podstawowych zasad może gwarantować bezpieczne i skuteczne wykorzystanie narzędzi i środków niezbędnych do remontu.

– Farby, tynki, kleje, spoiny i inne preparaty to środki chemiczne, których stosowanie wymaga szczególnej troski o ochronę skóry, oczu oraz dróg oddechowych – podkreśla Dariusz Widz, Inspektor ds. BHP z firmy Bolix, producenta chemii budowlanej – W pierwszej kolejności zaleca się więc stosowanie odzieży ochronnej w postaci kombinezonu, rękawic oraz okularów ochronnych, półmasek lub przyłbicy chroniącej całą twarz. Ten ostatni element jest szczególnie istotny przy natrysku mechanicznym, który wykonuje się oczywiście na zewnątrz i przy bezwietrznej pogodzie. Natomiast w pomieszczeniach, ważnym i prostym zabiegiem jest zapewnienie wymiany powietrza przez przewietrzanie. Każde narzędzie powinno być uprzednio sprawdzone pod względem technicznym i mieć swoje miejsce, a urządzenia elektryczne należy izolować od wody. Pamiętajmy też, że praca nawet na stosunkowo małych wysokościach niesie pewne ryzyko, dlatego trzeba dbać o stan rusztowań, podestów i drabin. Po zakończeniu wszystkich czynności musimy dokładnie umyć ręce, narzędzia i urządzenia, zaś napoczęte opakowania szczelnie zamknąć i umieścić w bezpiecznej lokalizacji.

… i reagowanie

Stosowanie się do ogólnych norm BHP oraz szczegółowych wskazówek producentów to najłatwiejszy sposób na uniknięcie niepożądanych sytuacji w trakcie remontu. Środki chemiczne i niebezpieczne narzędzia należy bezwzględnie trzymać z dala od dzieci. Maszyny i urządzenia należy odłączać z sieci po zakończeniu prac wykonywanych przy ich użyciu. Nie wolno podejmować się też zadań, których realizacja przekracza nasze możliwości. Dotyczy to przede wszystkim napraw i modernizacji instalacji elektrycznych i gazowych, które generują największe zagrożenia. Natomiast w razie niepożądanego kontaktu ze środkami chemicznymi, najważniejsze jest oczyszczenie skażonej powierzchni. - Oczy i skórę należy przemyć dużą ilością wody, a dla dróg oddechowych pomocne może okazać się wyprowadzenie osoby poszkodowanej na świeże powietrze – dodaje Dariusz Widz z Bolix. Pamiętajmy również, jak ważna jest znajomość reguł pierwszej pomocy oraz szybkie reagowanie na zaistniałą sytuację. Nie ignorujmy też niepokojących sygnałów zdrowotnych mogących wystąpić po kontakcie z niektórymi substancjami – w takich przypadkach zawsze należy skorzystać z pomocy lekarskiej.

Źródło: Bolix

Więcej

Firma powiązana:

Bolix

Telefon 33 475 0 600, 801 650 222
www.bolix.pl
marketing@bolix.pl

Bolix