Porady

Prowadzisz prace budowlane? Trzymaj się najlepszych standardów!

21.09.2012

Zbliżający się koniec lata to wciąż sezon budowlany w pełni. Wszystkim, którzy planują rozpoczęcie budowy, kontynuację zaczętych robót czy po prostu drobne prace remontowe, z pomocą przyjdzie uniwersalny cement Lafarge – Standard. Doskonały do wszelkich prac ogólnobudowlanych, cechuje się podwyższoną urabialnością, dobrą plastycznością i przyczepnością do podłoża.

Standard marki Lafarge to cement portlandzki wieloskładnikowy klasy 32,5, który zawiera specjalne dodatki mineralne. Ze względu na swoje właściwości może być używany praktycznie we wszystkich pracach budowlanych, zarówno przez profesjonalistów, jak i osoby, które nie zajmują się zawodowo budownictwem.

Doskonała przyczepność do powierzchni powstałych na jego bazie zapraw murarskich i tynkarskich (ograniczająca straty materiałowe), dobra urabialność oraz plastyczność mieszanki betonowej sprawiają, że produkt znajdzie zastosowanie na każdej budowie.

Mieszanka betonowa wytworzona przy użyciu cementu Standard przez optymalny czas zachowuje swoje właściwości robocze. Ze względu na umiarkowaną wytrzymałość wczesną oraz dobrą dynamikę narastania wytrzymałości w długich okresach dojrzewania, produkt doskonale nadaje się do produkcji betonu zwykłego klas C8/10 do C30/37.

Umiarkowane ciepło hydratacji oraz niski skurcz, a także obniżone ryzyko występowania wykwitów węglanowych sprawiają, że użycie cementu Standard znacząco wpływa na estetykę i trwałość konstrukcji oraz elementów budowlanych. Ze względu na odpowiednio dobrany skład oraz dodatki mineralne cement może być szeroko stosowany do przygotowywania zapraw. Eliminuje on lub znacznie ogranicza konieczność stosowania wapna hydratyzowanego, co przekłada się bezpośrednio na koszty przygotowania zaprawy.

Zaprawy murarskie przygotowane na Standardzie nadają się do ścian nadziemnych oraz fundamentowych budynków stawianych na gruntach suchych. Z kolei zaprawami tynkarskimi można tynkować ściany wewnętrzne i zewnętrzne. Ponadto, użycie cementu zapewnia optymalny czas zachowania właściwości roboczych mieszanki betonowej, dlatego też można używać go do betonu do stabilizacji gruntów nienawodnionych i podbudowy konstrukcji nośnych (chudy beton).

Beton C12/15
Przygotowanie mieszanki betonowej polega na ręcznym lub mechanicznym wymieszaniu zawartości worka z kruszywem, piaskiem i odpowiednią ilością wody. Zalecana kolejność dodawania składników to: kruszywo, piasek, 2/3 części wody, cement, pozostała część wody do wymaganej konsystencji. Mieszanka betonowa zachowuje swoje właściwości użytkowe przez około 2 godziny.

Zaprawa murarska M10
Przygotowanie zaprawy polega na ręcznym lub mechanicznym wymieszaniu zawartości worka cementu z piaskiem i odpowiednią ilością wody. Zalecana kolejność dodawania składników to: piasek, 2/3 części wody, cement, pozostała część wody do wymaganej konsystencji. Gotowa zaprawa zachowuje swoje właściwości użytkowe przez około 3 godziny.

Informacje o produkcie:
To cement uniwersalny klasy 32,5 o podwyższonej urabialności i przyczepności do podłoża, doskonały do prac ogólnobudowlanych. Produkt ten doskonale nadaje się do większości prac budowlanych, w tym wytwarzania betonu zwykłego, przygotowywania typowych zapraw murarskich i tynkarskich czy stabilizacji gruntu i podbudowy konstrukcji nośnych z chudego betonu.

Cement Standard zapewnia optymalny czas zachowania właściwości roboczych mieszanki, w tym znakomitej plastyczności i urabialności, która ogranicza straty materiałowe. Standard ogranicza konieczność dodawania wapna hydratyzowanego. Szczegółowe informacje o cemencie Standard można znaleźć na stronie internetowej producenta www.lafarge.pl oraz pod numerem bezpłatnej infolinii 800 23 63 68.

Prowadzisz prace budowlane? Trzymaj się najlepszych standardów! Wszystkie cementy Lafarge posiadają znak „Pewny Cement”. Znak Pewny Cement przyznawany jest przez Stowarzyszenie Producentów Cementu. Aby otrzymać taki certyfikat, producent musi spełnić najwyższe wymagania normowe i techniczne na etapie produkcji, konfekcjonowania oraz dystrybucji.

Cement oznakowany logotypem Pewny Cement zapewnia klientom bezpieczeństwo i gwarancję nabycia produktów o najwyższej jakości. Celem akcji stowarzyszenia jest ochrona konsumenta przed wyrobami, które nie spełniają wymagań normowych, co ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo i trwałość konstrukcji.

Źródło: Lafarge

Więcej