Porady

Płyty budowlane MFP® kontra deski

13.09.2012

Dlaczego jako materiał na sztywne poszycie dachowe zamiast tradycyjnie stosowanych desek warto wybrać płyty budowlane MFP®?

Argumentów przemawiających za skorzystaniem płyt budowlanych MFP® jest bardzo wiele. Po pierwsze montaż poszycia sztywnego z płyt zajmuje szacunkowo czterokrotnie mniej czasu niż poszycia z desek. Ich odpowiednie ułożenie jest znacznie łatwiejsze i pozwala uniknąć błędów, które w przypadku dachu są wyjątkowo kosztowne i trudne do naprawienia.

Płyty budowlane MFP® kontra deski. Na poszyciu z MFP® łatwiej wykonywać też niektóre prace dekarskie, np. montować okna dachowe. Mniej problemu sprawi też obróbka blacharska kominów, uzyskanie równego okapu, krawędzi lub kalenicy. Używając płyt budowlanych MFP® nie produkujemy zbyt wiele odpadów – płyty można ustawiać w dowolnym kierunku w stosunku do krokwi dachowych. To pozwala ograniczyć do minimum liczbę docięć. Co więcej, docięte elementy można spożytkować na małych fragmentach połaci – np. daszkach lukarn lub wzdłuż okapów.

Poszycie z płyt MFP® jest sztywniejsze. Jednorodne, produkowane pod stałą kontrolą jakościową płyty są wolne od wad, poluzowanych sęków czy skręconych włókien, które mogą się zdarzyć w każdej zakupionej partii desek. Zwiększa to bezpieczeństwo pracy dekarzy, bo wady desek niejednokrotnie bywają przyczyną niebezpiecznych wypadków. Każda zmiana wilgotności powietrza powoduje zmianę wymiarów desek i tzw. pracę desek. Teoretycznie nie są to duże zmiany, ale biorąc pod uwagę rozmiary powierzchni dachowych, daje to często odkształcenia liczące po kilka centymetrów.

Płyty budowlane MFP® nie mają tendencji do ulegania takiej deformacji pod wpływem wilgoci. Gdy zdarzy się, że pokrycie dachowe straci szczelność, ryzyko uszkodzenia konstrukcji dachu, a następnie przecieku wody do wnętrza także jest mniejsze, bo w poszyciu z płyt MFP siatka spoin nie jest tak gęsta. Doradca techniczny Pfleiderer, Mariusz Piszczek podkreśla, że dach ze sztywnym poszyciem z MFP® ma lepszą izolacyjność termiczną. To efekt zarówno właściwości samych płyt, jak i wynik tego, że między ich dużymi płaszczyznami jest mniej szczelin.

To na pewno odbije się korzystnie na rachunkach za ogrzewanie i za klimatyzację pomieszczeń w okresie letnim – jeśli mamy takową zainstalowaną w domu. Na poddaszu będzie też z pewnością ciszej, bo płyty znacznie lepiej niż deski tłumią hałas. Zastosowanie płyt budowlanych MFP® zwiększa też odporność ogniową dachu, a co za tym idzie bezpieczeństwo mieszkańców, bo płyty w przeciwieństwie do desek są trudno zapalne.

Źródło:Pfleiderer

Więcej