Porady

Do jakich kotłów można stosować palniki pelletowe?

Palnik pelletowy można stosować do każdego kotła posiadającego komorę spalania, której wielkość będzie w stanie pomieścić płomień oraz pozostałości ze spalania pellet.

W tym przypadku kształt komory nie ma większego znaczenia. Ważne za to jest, aby kocioł umożliwiał prosty montaż palnika - najlepiej z boku lub w drzwiach.

Nie zalecamy montażu palników w miejscach wymagających ingerencji w płaszcz wodny - może to doprowadzić uszkodzenia lub rozszczelnienia kotła.

źródło i zdjęcia: PELLAS X Sp. z o.o. sp.k.

Do jakich kotłów można stosować palniki pelletowe?

Firma powiązana:

PELLAS X Sp. z o.o. sp.k.

Telefon 67 213 80 40
www.pellasx.pl
info-pl@pellasx.eu

PELLAS X Sp. z o.o. sp.k.
Zobacz produkty: