Porady

Ceramika Lewkowo: Ściana bez spoin z pustaków ceramicznych

Ceramika to jeden z najbardziej popularnych i najstarszych materiałów budowlanych. Jednym z wielu zakładów wytwarzających materiały ceramiczne, jednocześnie wiodącym producentem w północno – wschodniej Polsce jest Ceramika Budowlana Lewkowo sp. z o. o., która swą działalność prowadzi już niemal 50 lat. Zakład ma w swojej ofercie całą gamę elementów ceramicznych. Wśród nich na uwagę zasługują pustaki do murowania ścian bez spoiny pionowej tzn. na pióro – wpust.

Ściany murowane z pustaków ceramicznych oprócz wysokiej wytrzymałości na ściskanie charakteryzuje dobra paroprzepuszczalność i wysoka izolacyjność termiczna które dają szansę na powstanie zdrowego mikroklimatu wnętrz. Bardzo ważna i cenna w materiałach ceramicznych jest zdolność akumulacji ciepła oraz odporność ogniowa. Za te cechy chwalą ceramikę Inwestorzy. Materiały ceramiczne pozwalają na dużą swobodę kształtowania form architektonicznych przy projektowaniu obiektów oraz ich realizacji przy jednoczesnym zachowaniu stosunkowo niskich kosztów realizacji. Wykonawcy również cenią materiały ceramiczne, gdyż można uzyskać bardzo dobre efekty techniczne przy osiągnięciu wysokiej wydajności pracy oraz zminimalizowaniu ilości odpadów materiałowych.
Ilekroć jestem pytany o to jakich materiałów użyć do budowy ścian, zaczynam swe doradztwo od przedstawienia cech materiałów ceramicznych, gdyż uważam je za najbardziej godne polecenia.

Ekspert mgr inż. Wojciech Sadowski

źródło i zdjęcia: Ceramika Budowlana Lewkowo

Ceramika Lewkowo: Ściana bez spoin z pustaków ceramicznych

Firma powiązana:

Ceramika Budowlana Lewkowo

Telefon 85 685 60 18
www.lewkowo.pl
lewkowo@lewkowo.pl

Ceramika Budowlana Lewkowo