Porady

EURO SZAKK: Jak zamontować przydomową oczyszczalnię ścieków na kopcu nasypowym?

W sytuacji występowania wysokiego poziomu wody gruntowej, nie jest możliwe zamontowanie oczyszczalni ścieków w standardowej konfiguracji. Co należy zrobić?

Należy wówczas zastosować oczyszczalnie ze studnią przepompową, której zadaniem jest podniesienie drenażu rozsączającego, tak aby minimalna jego odległość od wód gruntowych wynosiła 1,5 m.

Zadaniem studzienki przepompowej jest nagromadzenie wstępnie oczyszczonych ścieków z osadnika gnilnego, a następnie za pomocą pompy pływakowej do wody brudnej, wysłanie jej na drenaż rozsączajacy umieszczony na kopcu nasypowym.

Montaż przydomowej oczyszczalni ścieków na kopcu nasypowym

Jako drenaż, można zastosować zarówno rozwiązanie tradycyjne - żwirowe, jak również pakietowe lub tunelowe. Ilość nitek drenażowych dobierana jest indywidualnie od potrzeb.

źródło i zdjęcia: EURO SZAKK PL

EURO SZAKK: Jak zamontować przydomową oczyszczalnię ścieków na kopcu nasypowym?

Firma powiązana:

EURO SZAKK PL

Telefon 605 054 205, 34 327 95 81
www.szakk.pl, sklep.szakk.pl
sklep@szakk.pl

EURO SZAKK PL
Zobacz produkty: