Porady

Kiedy zainstalować oczyszczalnię biologiczną typu BIO-HYBRYDA?

Oto kilka sytuacji, kiedy najlepiej sprawdzi się biologiczna hybrydowa oczyszczalnia ścieków typu BIO-HYBRYDA firmy Ekopol:

 

  • Nie ma możliwości podłączenia do zbiorczej sieci kanalizacyjnej

A nawet jeśli taka możliwość istnieje, warto rozważyć montaż oczyszczalni – to duża oszczędność w perspektywie wieloletniej eksploatacji. Koszt korzystania z naszej oczyszczalni biologicznej nie przekracza 200 zł rocznie, czyli jest co najmniej kilkakrotnie niższy od opłat ponoszonych za zrzut ścieków do istniejącej sieci kanalizacyjnej.

  • Nasza działka jest niewielka

Przydomowe oczyszczalnie typu BIO-HYBRYDA mogą być stosowane z odprowadzeniem oczyszczonej wody do istniejącego cieku wodnego lub studni chłonnej itp. Rozwiązania te pozwalają ograniczyć powierzchnię działki potrzebną pod instalację oczyszczalni do minimum. Ponadto urządzenia te można montować pod ciągami komunikacyjnymi np. pod podjazdem do garażu – kolejna oszczędność powierzchni!

  • Na działce występują trudne warunki gruntowo-wodne

Trudne warunki gruntowo wodne stwierdza się, gdy występują: grunty o niskiej wodoprzepuszczalności (np. gliny), wysoki poziom zwierciadła wód gruntowych, duże spadki terenu i nierówności. Oczyszczalnie biologiczne naszej produkcji można montować w każdych warunkach terenowych. Włazy regulowane teleskopowo pozwalają zamontować oczyszczalnie na większej głębokości czy w zboczu wzgórza bez konieczności zakupu dodatkowych nadbudów włazów.

  • W pobliżu działki znajduje się ciek wodny np. potok, rzeka, rów melioracyjny

Nasza przydomowa oczyszczalnia typu BIO-HYBRYDA oczyszcza ścieki w 97%, dzięki czemu oczyszczoną wodę pościekową można zgodnie z przepisami prawa odprowadzić bezpośrednio do istniejącego cieku wodnego.

  • Przewidujemy, że zrzut ścieków będzie nierównomierny

Jeśli często odwiedzają nas goście, rodzina przyjeżdża na weekend itp. może się okazać, że oczyszczalnia będzie przez pewien okres przeciążona. Może też mieć miejsce sytuacja odwrotna – kiedy często zdarza nam się wyjeżdżać, do oczyszczalni będzie przez kilka dni spływało dużo mniej ścieków. BIO-HYBRYDA jest najlepszym rozwiązaniem w takich sytuacjach, gdyż dzięki zastosowaniu fluidalnego złoża aktywnego nie reaguje na nierównomierny dopływ ścieków. Zawsze działa z właściwą sobie wysoką efektywnością.

źródło i zdjęcie: Ekopol

Kiedy zainstalować oczyszczalnię biologiczną typu BIO-HYBRYDA?

Firma powiązana:

Ekopol

Telefon 24 722 43 67, 604 730 484
www.oczyszczalnie.pl, www.ekopol.pl
ekopol@oczyszczalnie.pl

Ekopol
Zobacz produkty: