Porady

Komfortowe schładzanie organizmu człowieka

12.07.2012

Organizm człowieka schładza się na rzecz medium, w którym przebywa czyli powietrza. Może to następować w sposób przyjemny lub nieprzyjemny. Przyjemny (czyt. komfortowy) jest wówczas, gdy temperatura tego medium nie jest odczuwana ani jako zimno ani jako ciepło.

Po to by tak było, wygodny człowiek instaluje ogrzewanie działające podczas chłodnych miesięcy i klimatyzację pracującą w ciepłych okresach roku. Zadaniem centralnego ogrzewania jest, w większości przypadków, utrzymywanie takiej temperatury powietrza, by była ona przyjemna (czyt. komfortowa).

Człowiek ze swoją nadprodukcją ciepła w ważnych życiowo narządach, musi je schładzać, po to by utrzymać optymalną dla ich pracy temperaturę (dla układów enzymatycznych istnieje tzw. optimum temperaturowe, czyli temperatura, w której ilość ich obrotów w cyklach jest największa, przy temperaturze nieznacznie wyższej lub niższej ilość obrotów enzymów i koenzymów spada). Zatem mechanizmy termoregulacyjne organizmu nastawione są na utrzymanie właściwej temperatury powrotu krwi do narządów (wszak ta określa temperaturę wewnątrz narządu, jak również szybkość przepływu tej krwi przez narząd), a szczególnie centrali czyli mózgu, na odpowiednim poziomie.

O ile przebywanie w temperaturze nieco niższej niż przyjemna, nie jest dla organizmu problemem (maleją przepływy na obwodzie), o tyle każde przewyższenie temperatury powyżej przyjemnej (czyt. komfortowej) jest trudniejsze do opanowania. Organizm musi za wszelką cenę schładzać narządy z nadprodukcją ciepła poprzez przesunięcie tego ciepła na obwód i usunięcie go. Najprostszym dla organizmu mechanizmem jest regulacja przepływów w kończynach dolnych, gdyż odbywa się ona z nieznaczną zmianą parametru sumy oporów naczyniowych. Jeśli temperatura w tej okolicy jest zbyt wysoka (maleje dT pomiędzy powierzchnią skóry a medium czyli powietrzem), wskutek zainstalowania tam źródła ciepła lub założenie zbyt ciepłego ubrania, organizm sięgać musi po kolejne mechanizmy pomagające mu usunąć nadmiar ciepła z narządów wewnętrznych.

Kolejny mechanizm to przesunięcie maksymalnej ilości krwi na obwód w tym do skóry (gwałtowny wzrost oporów naczyniowych wskutek powiększenia koryta naczyniowego), które wymagać będzie wzrostu ciśnienia rozkurczowego krwi, zwiększenie częstości pracy serca oraz zwiększenia pojemności wyrzutowej (minutowej) serca. Nastąpić musi także przyspieszenie i pogłębienie oddechu – nie zawsze ułatwione ze względu na pozycję w jakiej przebywa domownik oraz ze względu na jego budowę... (Wskutek takiego nadmiernego zaangażowania układu krążenia z pogorszoną jednocześnie wentylacją płuc, może powstać niesprzyjający m.in. optymalnej pracy umysłowej dług tlenowy na poziomie tkankowym). Przesunięcie dużej ilości krwi na obwód, to mniej krwi w narządach wewnętrznych i pogorszenie ich metabolizmu. Tak zaangażowana akcja wspierająca proces schładzania narządów wewnętrznych nie jest już relaksem dla organizmu.

Zatem centralne ogrzewanie powinno służyć temu, by temperatura wspólnego medium, na rzecz którego się ono schładza, a w którym przebywa również schładzający swoje kluczowe życiowo narządy człowiek była przyjemna (czyt. komfortowa). Zatem centralne ogrzewanie służy komfortowemu schładzaniu organizmu.

Źródło: Regulus-System

Więcej

 

Firma powiązana:

REGULUS - system

Telefon 33 496 99 99, 33 815 10 25
www.regulus.com.pl
regulus@regulus.com.pl

REGULUS - system