Porady

Jak wykonać hydroizolację fundamentów?

Ochronę budynku przed działaniem wód gruntowych zalicza się do jednych z ważniejszych a zarazem wymagających bardzo dużej dokładności prac budowlanych. Miejscami szczególnie narażonymi na działanie wody są fundamenty a klucz do ich skutecznego i trwałego zabezpieczenia stanowi zastosowanie nowoczesnych materiałów izolacyjnych, wybór właściwych rozwiązań konstrukcyjnych oraz fachowe wykonanie.

Hydroizolacje fundamentów trwale zabezpieczają ich powierzchnie wytrzymując obciążenia wilgocią oraz wodą gruntową, zarówno przy wykonywaniu izolacji pierwotnej jak i wtórnej. Odpowiednio zabezpieczone fundamenty chronią mur przed zawilgoceniem, a dzięki temu także przed rozwojem mikroorganizmów i innych form korozji biologicznej na powierzchni ściany.

- "Przy wyborze rozwiązań konstrukcyjnych i produktowych należy także wziąć pod uwagę czas kontaktu z wodą i określić czy jest on stały czy okresowy. Hydroizolacja fundamentów powinna zostać wykonana przy uwzględnieniu obciążeń, jakie na podziemne części budynku wywołuje parcie hydrostatyczne wód gruntowych." – podkreśla Andrzej Banaś, krajowy menadżer ds. kluczowych klientów - inwestycje zaprawy techniczne Weber.  

źródło i zdjęcia: Saint-Gobain Construction Products Polska marka Weber

Jak wykonać hydroizolację fundamentów?