Porady

Jak często należy czyścić kocioł z palnikiem pelletowym?

Częstotliwość czyszczenia kotła z palnikiem pelletowym zależy od obciążenia kotła i ilości spalonego paliwa, co użytkownik powinien zaobserwować w trakcie eksploatacji.

Przyjmuje się, że dla małych jednostek czas konserwacji powinien wynosić około tygodnia – dla wyrzucenia popiołu, przeczyszczenia płomienic, przewałów itp.

Najmniej raz w roku powinno się skontrolować i wyczyścić czopuch kotła – w niektórych jednostkach olejowych jego przekrój może się w tym czasie zmniejszyć nawet o połowę, co w ostateczności często kończy się stopieniem rury poliuretanowej palnika.

Duże jednostki grzewcze należy czyścić w podobny sposób pamiętając jednak, że najlepiej usuwać pozostałości procesu spalania paliwa po zużyciu około jednej tony pelletu.

Na częstotliwość czyszczenia duży wpływ ma również jakość spalanego przez nas pelletu – słaby wymaga od nas częstszej uwagi.

- "Chciałbym mieć pewność, że palnik poradzi sobie również gdy będę palił słabej jakości pelletem."

Odpowiedź jest prosta – REVO pomoże lepiej niż Superman.

źródło i zdjęcia: PELLAS X Sp. z o.o. sp.k.

Jak często należy czyścić kocioł z palnikiem pelletowym?

Firma powiązana:

PELLAS X Sp. z o.o. sp.k.

Telefon 67 213 80 40
www.pellasx.pl
info-pl@pellasx.eu

PELLAS X Sp. z o.o. sp.k.