Porady

Salher: Co warto wiedzieć przed zakupem stacji uzdatniania?

11.09.2017

Potrzebna jest staranność w realizacji tego typu projektów; w związku z tym należy wziąć pod uwagę pewne wymagania przy zakupie stacji uzdatniania wody pitnej (SUW).

1. Dla jakich zadań wymagane jest stosowanie suw?

Klasyfikuj wodę zgodnie ze standardami jakości wody pitnej w zależności od ostatecznego użycia.

Uzdatnianie wody jest bardzo ważnym procesem, ponieważ zapewnia produkt o wysokiej jakości, wykorzystywany jako woda z kranu lub wody procesowe dla przemysłu i laboratoriów.

Klasyfikuj wodę zgodnie ze standardami jakości wody pitnej w zależności od ostatecznego użycia. Uzdatnianie wody jest bardzo ważnym procesem, ponieważ zapewnia produkt o wysokiej jakościStacja uzdatniania wody spełnia 2 główne cele:

A) Poprawa jakości wody ze źródła poboru, zgodnie z wymaganiami końcowego użycia:

 • Użycie w domu lub w mieście: zużycie wody w naszej diecie, sprzątanie naszych domów, pranie ubrań, higiena i higiena osobista.
 • Użycie przemysłowe: laboratoria, sektor energetyczny, przemysł rolno-spożywczy.
 • Użytkowanie w rolnictwie i hodowli zwierząt.
 • W mniej popularnych przypadkach zastosowanie w aglomeracjach miejskich, takie jak baseny, czyszczenie ulic, fontanny publiczne, stawy ozdobne, parki i ogrody.

B) Posiadanie dostępu do nowych źródeł wody pitnej, wykorzystywanie wód powierzchniowych, podziemnych, a także nawet wody deszczowej.

Istnieje wiele różnych zabiegów i kombinacji umożliwiających usuwanie konkretnych związków i poprawę charakterystyki wody w całości. Sektory takie jak przemysł spożywczy, farmaceutyczny lub energetyczny wymagają najwyższych poziomów jakości, co powoduje najwyższą ostrożność w produkcji, monitorowaniu i kontroli oczyszczonej wody.

Sterowanie odbywa się za pomocą kilku regulacji i standardów związanych z jakością wody, w zależności od ostatecznego zastosowania. Podkreślamy następujące standardy:

RD 1620/2007 (hiszpański dekret) w odniesieniu do ponownego użycia oczyszczonych ścieków (nie nadaje się do spożycia przez ludzi).

Ponowne użycie wody do nawadniania rolniczego ISO 16075-1: 2015 (nie nadaje się do spożycia przez ludzi).

Woda do spożycia przez ludzi Dyrektywa UE 98/83 / WE i Dekret Królewski 140/2003 (dekret hiszpański)

Woda dla przemysłu farmaceutycznego i laboratoriów:

 •     Norma ASTM D1193 2011 (Amerykańskie Stowarzyszenie Badań i Materiałów).
 •     Norma ISO 3696 (Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna).
 •     CLSI Standard NCCLS (Instytut Standardów Klinicznych i Laboratoryjnych).
 •     Normy EP i USP (farmakopea europejska i farmakopea amerykańska).

WHO i USEPA (Agencja Ochrony Środowiska Stanów Zjednoczonych) również zawierają zalecenia dotyczące ponownego wykorzystania wody i uzdatniania w oparciu o wiele doświadczeń na całym świecie.

2. Jak dobrać odpowiedni system uzdatniania?

Zastanów się nad źródłem surowej wody.

Sterowanie odbywa się za pomocą kilku regulacji i standardów związanych z jakością wody, w zależności od ostatecznego zastosowaniaWoda przed uzdatnieniem posiada sole i składniki mineralne, jak również substancję nieulegające sedymentacji i życie drobnoustrojowe.

Bezpieczeństwo wody pitnej jest gwarantowane poprzez sprawdzenie jakości wody na dopływie i odpływie.

Zaleca się przeprowadzenie wstępnych badań. Analityka tego typu ma ogromną wartość i wpływ na:

 •     Wybranie odpowiedniego systemu.
 •     Oszczędność kosztów inwestycyjnych.
 •     Gwarancje uzyskania wymaganej jakości wody na odpływie.
 •     Charakterystyka próbki zależy od zamierzonego celu, a także od typu próbki.

Po pierwsze, jakość mikrobiologiczna wody (obecność substancji organicznych, takich jak bakterie glony, grzyby, drożdże itd.) oraz chemiczna jakość wody (obecność minerałów takich jak aluminium, rtęć, ołów, żelazo, fluorek chloru, azotyny, azotany) podlega ocenie.

3. Jakiego rodzaju zanieczyszczenia należy usunąć?

Rozważ cel oczyszczonej wody.

Co może być oczywiste, w zależności od zastosowania wody należy dostosować różne parametry i przestrzegać różnych przepisów, o ile takie istnieją w danym przypadku.

Na przykład: woda wykorzystywana wyłącznie do nawadniania czerpie korzyści z zawartości azotanów, podczas gdy ich zawartość musi być znacznie lepiej kontrolowana w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ogólnie rzecz biorąc, istnieją pewne parametry wpływające na rury i urządzenia elektromechaniczne stacji, które będą zawsze poddawane obróbce. Parametrami tymi są przede wszystkim zmętnienie, stężenie mikrobiologiczne lub alkaliczność wody, którymi należy zająć się w pierwszej kolejności.

4. Jakie są prognozy zużycia?

Określ wielkość potrzebną w krótkim, średnim i długim okresie oraz ewentualne wahania sezonowe.

Aby zapewnić prawidłową wielkość stacji, należy prawidłowo obliczyć bieżące i przyszłe zapotrzebowanie (krótko / średnioterminowo). Istnieje kilka urządzeń, takich jak wkład membranowy i prefabrykowane zbiorniki GRP, które umożliwiają rozbudowę SUW.

W ten sposób, a także w oparciu o bogate doświadczenie i dobrą komunikację z klientem, projektant i producent instalacji zaleci najbardziej dopasowane wyposażenie do istniejących potrzeb.

Wraz z analizą wody do uzdatnienia, należy określić następujące parametry:

 •     Przepływ dzienny i / lub godzinowy.
 •     Maksymalny przepływ.
 •     Liczba godzin pracy urządzenia.
 •     Poziom automatyzacji stacji.
 •     Parametry jakości wody przed i po uzdatnieniu.

5. Jakich zabiegów konserwacyjnych wymaga suw?

Włączenie kosztów utrzymania do ogólnego budżetu inwestycyjnego.

Budżet konserwacyjny jest dobrą inwestycją w optymalizację kosztów produkcji.

Dlatego też należy określić stopień profilaktycznej konserwacji naszej stacji na etapie projektowania. Tak więc istnieje szeroki wachlarz możliwości od pełnej automatyki sterowania do ręcznego czyszczenia i zarządzania urządzeniami, co zależy od inwestycji i rzeczywistych możliwości zarządzania i weryfikacji.

W każdym przypadku, biorąc pod uwagę znaczenie utrzymania stacji w dobrym stanie, zaleca się co najmniej pewien poziom autonomii i ograniczenia ręcznej obsługi technicznej do kontroli wizualnej, uzupełniania materiałów eksploatacyjnych i szczegółowych kontroli sprzętu.

źródło i zdjęcia: Salher

Firma powiązana:

Salher

Telefon 22 737 24 95
www.salher.com
polska@salher.com

Salher