Porady

Uzdatnianie wody basenowej

28.06.2013

Posiadanie basenu, w którym woda będzie bezwzględnie czysta powoduje, że musi być ona poddawana szeregowi procesów oczyszczania takim jak: filtracja, koagulacja, dezynfekcja, korekta pH.

Uzdatnianie wody basenowej

Zanieczyszczenia wody usuwane są z basenów metodami chemicznymi i mechanicznymi. do metod chemicznych należą: koagulacja, dezynfekcja, rozcieńczanie (dolewanie lub wymiana wody), do metod mechanicznych należą: filtracja, odkurzanie, odprowadzenie zanieczyszczeń z powierzchni lustra wody za pomocą przelewu i łapaczy ręcznych. Pod pojęciem uzdatniania należy rozumieć usuwanie z wody substancji i  mikroorganizmów obniżających jakość wody, natomiast proces dezynfekcji służy do ograniczenia ilości mikroorganizmów przez ich likwidację. woda w basenie powinna odpowiadać wodzie naturalnej a jej przeźroczystość powinna być taka aby można było zobaczyć całe dno.

Dezynfekcję wody przeprowadza się za pomocą związków chlorowych, preparatami tlenowymi, za pomocą soli kuchennej lub przy użyciu  ozonu. Najskuteczniejszą i sprawdzoną metodą dezynfekcji jest metoda chlorowa, jednakże w przypadku basenów halowych zaleca się używanie pozostałych metod ze względu na drażniący zapach chloru. Wszystkie związki chemiczne stosowane w procesie dezynfekcji są  bezpieczne i skuteczne pod warunkiem ich prawidłowego stosowania  i przechowywania.

Do uzdatniania wody basenowej służą układy filtrujące składające się z pompy obiegowej i filtra. wielkość filtra i wydajność pompy obiegowej dobierane są w zależności o wielkości basenu i jego przeznaczenia. W ofercie firmy Polder znajdą państwo filtry zarówno najtańsze z polietylenu, jak i trwalsze poliestrowe i stalowe. Złoże filtracyjne tworzy piasek kwarcowy stosowany  w odpowiednich frakcjach.

Prawidłowa cyrkulacja wody gwarantuje szybki i równomierny przepływ uzdatnionej wody w całym basenie. przy nieprawidłowej cyrkulacji wody występują w basenie tzw. "martwe strefy",  w których środki uzdatniania nie są doprowadzane w stopniu  wystarczającym, a zanieczyszczenia nie są zadowalająco usuwane.

Cyrkulacja wody basenowej powinna być tak dobrana, aby  równomiernie rozprowadzać środki dezynfekcyjne w całym basenie. Dla prawidłowego działania środków uzdatniających należy korygować wartość pH wody tak aby wartość pH zawierała się pomiędzy 7.0 - 7.4.  Wartość pH mierzy się testerami ręcznymi i automatycznymi, a do korekty pH służą środki obniżające i podwyższające jego wartość.
W przypadku basenu z przelewem punktowym (skimmerem) woda doprowadzana jest z boku basenu poprzez  dysze ścienne w 50% do skimmera i w 50% do dopływu dennego, natomiast w przypadku basenu przelewowego (rynnowego) uzdatniona woda zostaje doprowadzona do basenu poprzez dysze denne, a następnie w 100% do układu filtrującego przez całą górną krawędź basenu (rynnę przelewową).

W ofercie firmy znajdą państwo wszystkie niezbędne środki chemiczne służące do utrzymania prawidłowej jakości wody, urządzenia mechaniczne takie jak: odkurzacze ręczne i automatyczne, siatki powierzchniowe i denne, szczotki do czyszczenia ścian, dzięki czemu państwa basen zawsze będzie sprawiał wiele radości. preparaty występują w formie płynnej i granulatów a dozowanie ich może odbywać się ręcznie lub za pomocą urządzeń automatycznych. Pamiętać należy również o tym, że nawet najlepszy filtr nie uwolni wody od bakterii i glonów bez użycia środków odkażających.

źródło i zdjęcie: Polder Technika Basenowa

Firma powiązana:

Polder Technika Basenowa

Telefon 12 256 43 80, tel. kom. 0 601 495 741
www.polder.pl
biuro@polder.pl

Polder Technika Basenowa