Porady

Izohan: Jak chronić się przed rakotwórczym działaniem radonu?

14.06.2017

Radon  to najcięższy gaz szlachetny, jest bezbarwny, bezwonny, i pozbawiony smaku. To jedyny gazowy pierwiastek promieniotwórczy. Powstaje w wyniku rozpadu radu (Ra-226), który z kolei jest jednym z produktów rozpadu uranu (U-238).

Radon charakteryzuje się wysoką mobilnością, ponieważ niemal nie wchodzi w reakcje z innymi pierwiastkami w przyrodzie. Naturalnie przedostaje się do atmosfery m.in. z gleby, wód gruntowych i rzek, szczególnie w okolicach ujścia wód kopalnianych. Do pomieszczeń mieszkalnych radon może również przenikać w wyniku rozpadu pierwiastków promieniotwórczych w materiałach budowlanych oraz gazu ziemnego stosowanego w budynkach.

Zagrożenie radonem występuje w pomieszczeniach zamkniętych, w znakomitej większości w budynkach mieszkalnychJakie zagrożenia niesie radon?

Wysokie stężenie radonu i jego pochodnych zwiększa ryzyko zachorowalności na nowotwory, szczególnie na raka płuc. Promieniowanie alfa, powstałe w trakcie rozpadu pierwiastka, może negatywnie oddziaływać na komórki w organizmie człowieka i zmieniać je w rakotwórcze. Ponadto, produkty rozpadu radonu wiążą się z obecnymi w powietrzu pyłami i osadzają się na błonie śluzowej nosa, gardła, krtani oraz w płucach – stwarzając zagrożenie choroby nowotworowej.

Według raportów Światowej Organizacji Zdrowia radon to najgroźniejszy czynnik powodujący raka płuc dla osób niepalących, a drugi dla palaczy tytoniu. Radon wpływa także na rozwój nowotworów krtani, tchawicy i  jamy ustnej. Według WHO do 14% nowotworów płuc na świecie jest wywołanych właśnie przez radon.

W jaki sposób radon dostaje się do budynków?

Zagrożenie radonem występuje w pomieszczeniach zamkniętych, w znakomitej większości w budynkach mieszkalnych. Paradoksalnie, to właśnie we własnych domach jesteśmy narażeni na największe niebezpieczeństwo. Śmiercionośny pierwiastek w 80% dostaje się do obiektów z gruntu przez wadliwą izolację fundamentów.

Pomimo faktu, że radon jest cięższy od powietrza, dość łatwo przedostaje się do pomieszczeń mieszkalnych na skutek dyfuzji i konwekcji. Powietrze wewnątrz budynku jest cieplejsze i lżejsze, w związku z czym ciśnienie wewnątrz jest o kilka paskali mniejsze niż na zewnątrz. Wskutek tego zachodzi tzw. efekt kominowy: powietrze unosi się, wysysając radon z pęknięć wylewki betonowej na posadzkach, uszkodzeń fundamentów i ścian, a także nieszczelności przy przejściach instalacji wodno-kanalizacyjnej przez przegrody budowlane. W ten sposób trujący gaz trafia do wyższych kondygnacji i innych pomieszczeń budynku.

Jak się chronić przed radonem?

Najefektywniejsze i najrozsądniejsze są działania podejmowane już na poziomie projektowania i budowy budynku. IZOHAN stworzył gamę produktów do izolacji ścian fundamentowych, piwnicznych oraz posadzek na gruncie, które stanowią barierę uniemożliwiającą przedostawanie się rakotwórczego gazu do pomieszczeń. Uszczelnienie wszystkich podziemnych części budowli przy zachowaniu ciągłości izolacji, uniemożliwia przedostanie się radonowi do wnętrza budynku.

Radon charakteryzuje się wysoką mobilnością, ponieważ niemal nie wchodzi w reakcje z innymi pierwiastkami w przyrodzie

Jeśli chcemy zadbać o zdrowie we wybudowanym już domu, to podstawową czynnością przeciwdziałającą gromadzeniu się i rozkładowi radonu jest częste wietrzenie pomieszczeń, ze szczególnym naciskiem na najniższe kondygnacje i piwnice.

Produkty antyradonowe w ofercie IZOHAN

W ofercie firmy znajduje się aż 8 produktów  przebadanych przez specjalistów z Instytutu Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk i mających zastosowanie przy izolacji ścian fundamentowych oraz piwnicznych, a także, dzięki posiadanym atestom higienicznym, można je stosować do izolacji posadzek na gruncie.

W ofercie firmy znajduje się aż 8 produktów  przebadanych przez specjalistów z Instytutu Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii NaukIZOHAN WM –  jednoskładnikowa masa hydroizolacyjna typu PMBC (KMB),

IZOHAN WM 2K – dwuskładnikowa masa hydroizolacyjna typu PMBC (KMB),

IZOLMAT BIT V60 S4,0 – papa zgrzewalna podkładowa niemodyfikowana,

IZOLMAT PLAN PYE G200 S4,0 – papa zgrzewalna podkładowa wysokomodyfikowana SBS-em,

IZOLMAT PLAN aquastoper® Al – papa wysokomodyfikowana z paskiem uszczelniającym samoklejącym,

IZOLMAT V60 S4,0 Al – papa zgrzewalna podkładowa z wkładką aluminiową,

IZOLMAT V60 S3,5 Al – papa zgrzewalna podkładowa z wkładką aluminiową,

Nexler Standard 35 – papa zgrzewalna podkładowa niemodyfikowana.

źródło i zdjęcia: Izohan

Firma powiązana:

Izohan

Telefon 58 781 45 85
www.izohan.pl
info@izohan.pl

Izohan