Porady

CZAMANINEK: Jak budować ściany z keramzytu?

01.06.2017

System ścienny Czamaninek jest kompleksowym nowoczesnym, rozwiązaniem konstrukcyjno-technologicznym. System składa się z zasadniczych elementów : pustaków ściennych, bloczków fundamentowych, pustaków stropowych,kształtek stropowych nadprożowych pustaków wentylacyjnych. Podstawową zaletą systemu jest materiał, z którego wykonane są wszystkie wyroby a materiałem tym jest Keramzyt.

To lekkie kruszywo posiada bardzo korzystne własności izolacyjne. Keramzyt produkowany ze specjalnego rodzaju glin pęczniejących znany jest jako materiał budowlany od ponad stu lat. W wyrobach systemu ściennego Czamaninek keramzyt stanowi 70-90% surowca. Pozostałe składniki to cement, pigment, i sporadycznie piasek. Wyroby systemu zaliczane są do grupy wyrobów z betonów lekkich. Keramzytobeton to jeden z najlżejszych materiałów konstrukcyjnych. Gęstość materiału, z którego wykonane są wyroby w zależności od wyrobu wynosi 600-1100 kg/m3. (1400 kg/m3 przy wyrobach akustycznych). Mury systemu są najczęściej dwukrotnie lżejsze niż mury z innych wyrobów (ceramiki i betonu). Lżejsze, czyli lepiej izolujące cieplnie i akustycznie. Ponadto wyroby z keramzytu charakteryzują się:

 •     dużą term-kumulacją , czyli zdolnością do szybkiego gromadzenia i powolnego oddawania ciepła
 •     bardzo dużą paroprzepuszczalnością
 •     wysoką odpornością na czynniki atmosferyczne
 •     odpornością na działanie czynników chemicznych
 •     odpornością na działanie gryzoni, owadów, grzybów i pleśni
 •     ognio i mrozoodporne

Nie wykazują promieniotwórczości szkodliwej dla człowieka, są bez zapachu i nie zmieniają swoich właściwości z upływem czasu.W skład systemu wchodzą:

 •     bloczki fundamentowe do budowy ścian piwnicznych i fundamentowych
 •     pustaki do ścian konstrukcyjnych, wypełniających i działowych
 •     nadproża
 •     elementy kształtujące nadproża
 •     stropy
 •     kształtki stropowe
 •     pustaki wentylacyjne
 •     kominy
 •     keramzyt do zaprawy ciepłochronnej
 •     keramzyt do izolacji

Kompleksowy system budowania zapewnia jednorodność. Ściany, stropy, warstwy izolacyjne wszystko to z jednego materiału budowlanego – keramzytu od jednego producenta.

źródło i zdjęcia: CZAMANINEK Producent Materiałów Budowlanych