Porady

Jak prawidłowo układać i uszczelniać korytka monolityczne?

W celu uzyskania szczelnego połączenia należy podczas montażu korytek nałożyć zaprawę klejową na damski felc a po dociśnięciu drugiego korytka nadmiar zaprawy zebrać. Następnie obetonować boki korytek według rysunków.

Jak dokładnie wypoziomować korytka monolityczne, by system odwodnień działał sprawnie?

Beton stosowany do ławy i obetonowania korytek nie może być niższej klasy niż podłoże i nawierzchnia odwodniana. Poszczególne elementy łączy się ze sobą zaprawami mrozoodpornymi i wodoszczelnymi. Dylatację należy wykonać z mas elastycznych. Korytka można ciąć - najlepiej w miejscu połączenia kratek.

Układanie korytek na betonie półsuchym

Układanie korytek na betonie półsuchym

W celu uzyskania szczelnego połączenia należy podczas montażu korytek nałożyć zaprawę klejową na damski felc, a po dociśnięciu drugiego korytka nadmiar wody zebrać. Następnie obetonować boki korytek według rysunków. Stosowanie betonu półsuchego pod korytka umożliwia dokładne i łatwe wypoziomowanie. Beton stosowany do ławy i obetonowania nie może być niższej klasy niż C20/25 (B-25).

Poszczególne elementy korytka łączy się ze sobą zaprawami mrozoodpornymi i wodoszczelnymi. Na stropach i tarasach, korytka należy łączyć zaprawami mrozoodpornymi, wodoszczelnymi i elastycznymi. Dylatację należy wykonać z elastycznych mas. Korytka można ciąć - najlepiej w miejscu połączenia klatek.

źródło i zdjęcia: AS PPH Producent odwodnień liniowych i punktowych

Jak prawidłowo układać i uszczelniać korytka monolityczne?

Firma powiązana:

AS PPH Producent odwodnień liniowych i punktowych

Telefon 22 750 29 00, 22 737 05 22-23, 602 392 652, 606 894 487
www.aspph.pl
biuro@aspph.pl

AS PPH Producent odwodnień liniowych i punktowych
Zobacz produkty: