Porady

Hörmann: Jakie drzwi polecane są do domów energooszczędnych?

19.03.2017

Izolacyjność cieplna drzwi zewnętrznych w domu energooszczędnym w standardzie NF40 nie może być gorsza niż 1,3 W/(m2K). W 2021 r. tyle wynosił będzie dopuszczalny współczynnik przenikania ciepła dla drzwi wejściowych w każdym budynku. Większość drzwi fi rmy Hörmann nie tylko od dawna spełnia te warunki, ale nawet znacznie je przewyższa.

Najlepsze – ThermoCarbon – z płytą blatu o grubości 100 mm – prawie dwukrotnie przekraczają poziom wymagań stawianych drzwiom w domach pasywnych i osiągają UD nawet 0,47 W/(m2K). Funkcję przegrody termicznej pełni tu profi l ramy skrzydła wykonany z kompozytu karbonu i włókna szklanego.

Istotna jednak jest nie tylko grubość i konstrukcja skrzydła, ale także odpowiednie ościeżnice o dużym oporze cieplnym. Najwięcej ciepła ucieka właśnie przez ościeżnice i ich połączenie ze skrzydłem drzwi. Przy ościeżnicach stalowych, nawet jeśli skrzydło jest bardzo grube, trudno o wysoką izolacyjność cieplną.

Bardzo dobre są aluminiowe ościeżnice z przegrodą termiczną wypełnioną pianką PU, która rozdziela ich część zewnętrzną od wewnętrznej. Istotne są też uszczelki i usytuowanie ich w kilku płaszczyznach. Drzwi ThermoCarbon, a także inne aluminiowe drzwi fi rmy Hörmann – ThermoSafe o współczynniku UD nawet 0,8 W/(m2K), jak i stalowe drzwi Thermo65 o UD nawet 0,87 W/(m2K) mają potrójną płaszczyznę uszczelnienia.

źródło i zdjęcie: HÖRMANN Polska

Firma powiązana:

HÖRMANN POLSKA Sp. z o.o.

Telefon 801 500 100 (infolinia)
www.hormann.pl
info@hormann.pl

HÖRMANN POLSKA Sp. z o.o.