Porady

Znaczenie twardości podłogi w poszczególnych pomieszczeniach

21.03.2012

Oprócz koloru podłogi istotne znaczenie przy jej wyborze odgrywa twardość i wytrzymałość drewna. W domu poszczególne pomieszczenia, spełniają różnorodne funkcje.

Znaczenie twardości podłogi w poszczególnych pomieszczeniach

W przypadku sypialni  czy gabinetu  podłoga nie musi charakteryzować się dużą twardością czy odpornością na ścieranie. Z kolei  w salonie, pokoju dziecięcym  czy holu właśnie twardość odgrywa znaczącą rolę.

Dzięki wyborowi odpowiedniego wykończenia,  przy pomocy lakieru  czy oleju wzmacniamy pożądane właściwości podłogi, ale w pomieszczeniach narażonych na intensywne użytkowanie warto wybrać także odpowiedni gatunek drewna. Funkcję swego rodzaju przewodnika może spełniać tabela, pokazując twardość drewna wg. skali Brinella.

Test na pomiar twardości drewna został opracowany przez Johana Brinella w 1900 r. Polega on na nacisku stalowej kulki na badaną powierzchnię drewna i mierzeniu średnicy powstałego odcisku. Im wyższy wskaźnik Brinella, tym bardziej odporny na wgniatanie jest badany materiał, np. deska podłogowa.

Pamiętać należy o tym, że drewno jest materiałem o zróżnicowanej strukturze pozyskiwanej z różnych części drzewa. Twardość drewna w ramach jednego gatunku jest uzależniona od środowiska w jakim rosło, z której części drzewa została wycięta próbka do badań, itp. Dlatego też w tabeli twardości Barlinek podaje minimalne, maksymalne i średnie wyniki pomiarów dla tego samego gatunku drewna.

Kierując się doborem podłogi do poszczególnych pomieszczeń powinniśmy mieć na uwadze intensywność użytkowania tego pomieszczenia i  nacisk, jaki będzie wywierany na tę powierzchnię podczas użytkowania. Warstwowa budowa deski podłogowej pozwala na pochłanianie przez warstwę środkową energii uderzenia (upadku przedmiotu, dużego punktowego nacisku) na podłogę.

W praktyce oznacza to powstanie mniejszych śladów na podłodze niż w trakcie badań labolatoryjnych określających twardość drewna. Twardość drewna ściśle wiąże się z jego odpornością na ścieranie. Obie własności zazwyczaj idą w parze i mogą być czynnikiem kwalifikującym podłogę do określonego przeznaczenia np. do montażu w sypialni, kuchni, korytarzu czy pokoju dziecięcego.

Źródło: Barlinek

Więcej