Porady

Nordwood: Zasady składowania drewna klejonego na placu budowy

10.10.2016

Drewno klejone na placu budowy jest narażone na wilgoć. W wilgotnym drewnie klejonym podczas późniejszego schnięcia mogą powstawać pęknięcia, ponieważ drewno klejone, tak samo jak każde inne drewno, zmienia wymiary podczas zmian swojej wilgotności. Zwłaszcza szybkie i gwałtowne wysychanie powoduje powstawanie pęknięć od wysychania.

Ponadto drewno klejone może ulec zabrudzeniu. Dlatego drewno klejone należy traktować ostrożnie na placu budowy. Drewno klejone najczęściej jest dostarczane na plac budowy zapakowane w folię plastykową, ale folia ta nie służy do ochrony przed wilgocią. Najważniejszym celem zastosowania plastyku jest ochrona drewna klejonego przed zabrudzeniem. Po dostawie należy folię usunąć z drewna, aby zapobiec kondensacji wilgoci pod folią.

Aby mieć pewność, że drewno klejone będzie wolne od usterek i że będzie pięknie wyglądać w gotowym budynku, należy stosować się do poniższych wskazówek.

Drewno klejone na placu budowy jest narażone na wilgoćSkładowanie

Przy układaniu w sztaple pomiędzy elementami z drewna zawsze należy stosować przekładki, które powinny leżeć w pionie jedna nad drugą. Sztaplowanie powinno odbywać się na równym i suchym podłożu. W przeciwnym wypadku drewno klejone może np. łamać się podczas długotrwałego składowania.           

Przykrycie

Przy składowaniu na zewnątrz drewno klejone należy przykryć plandeką, bez względu na to czy zostało w fabryce zapakowane w folię czy nie. Przykrycie powinno umożliwiać wentylację i chronić przed wilgocią oraz wodą parującą z ziemi.                  

Wentylacja

Jeżeli pod folię plastykową dostanie się wilgoć, np. na skutek kondensacji, to należy folię usunąć, tak by powietrze mogło wysuszyć drewno klejone. Tam gdzie pod folię dostało się tylko trochę wody, wystarczy ją podziurawić tak, by woda mogła wyjść na zewnątrz. W przeciwnym wypadku mogą powstać przebarwienia drewna klejonego na skutek zagrzybienia, np. sinizna.                   

Ochrona krawędzi

Przy podnoszeniu dźwigiem należy stosować szerokie uchwyty, zaś krawędzie drewna należy chronić elastycznymi kątownikami, tak by uniknąć śladów po podnoszeniu.                    

Przykrycie

Drewno klejone należy przenieść pod dach tak szybko jak to możliwe i chronić je przed wodą przesączeniową oraz innym oddziaływaniem wody w okresie budowy. Drewno klejone może Drewno klejone należy przenieść pod dach tak szybko jak to możliwewytrzymać działanie wody, ale wilgotne drewno klejone może stwarzać problemy w postaci pogorszenia wyglądu, dużych pęknięć na skutek wysychania oraz większych ugięć niż przewidywane w projekcie.           

Schnięcie

Jeżeli drewno klejone nabrało wilgoci znacznie więcej ponad 12%, które miało w chwili dostawy, to schnięcie powinno odbywać się powoli. Dzięki temu unika się powstawania pęknięć, które pojawiają się kiedy drewno schnie zbyt szybko. Ponadto należy zwrócić uwagę na to, iż ugięcie ulega zwiększeniu, kiedy belki drewna klejonego są silnie obciążone podczas schnięcia.                 

Unikać plam rdzy lub smug na drewnie klejonymOkucia

Unikać plam rdzy lub smug na drewnie klejonym. Stosować okucia zabezpieczone przed korozją oraz takie środki łączące, jak na przykład ocynkowane łączniki, gwoździe, śruby, sworznie lub wkładki.

źródło i zdjęcia: Nordwood

Firma powiązana:

NordWOOD

Telefon 58 660 00 88
www.nordwood.pl
biuro@nordwood.pl

NordWOOD