Porady

Sopro: Tarasy nie od parady – poradnik wykonawcy. Część 3. Uszczelnienie podpłytkowe

04.10.2016

Podczas projektowania oraz prac wykonawczych w obszarach tak newralgicznych i narażonych na zmienne warunki atmosferyczne, jak tarasy, należy wykazać się szczególną starannością zarówno w pracy, jak i w doborze materiałów oraz postępować zgodnie z zaleceniami technicznymi wskazanymi przez producenta chemii budowlanej. Ważne jest to zwłaszcza na etapie montażu uszczelnienia podpłytkowego, które ma za zadanie odpowiednio zabezpieczyć podłoże przed destrukcyjnym działaniem wody. Skutki nieprawidłowo wykonanej hydroizolacji mogą ujawnić się bowiem już po pierwszej zimie, a niezbędne naprawy często są bardzo kosztowne, nie wspominając o nieestetycznym aspekcie wszelkich usterek. W tej części poradnika podpowiemy, jak prawidłowo wykonać zabezpieczenia konstrukcji tarasowo-balkonowych, uwzględniając format planowanych płytek okładzinowych.

Na potrzeby niniejszego poradnika za przykład dla kolejnych etapów prac przyjmujemy taras na gruncie, wykonany w systemie produktów Sopro, dedykowanym do takich zastosowań.

Rada specjalisty:

Jeżeli pod balkonem lub tarasem znajduje się pomieszczenie mieszkalne, prace budowlane należy wykonać zgodnie z wytycznymi do budowy dachów płaskich tzn. warstwa paraizolacji, izolacja gruba oraz wodoszczelne obsadzenie słupków balustradowych zostają wykonane przed położeniem jastrychów i układaniem płytek.

Jeżeli pod balkonem lub tarasem znajduje się pomieszczenie mieszkalne, prace budowlane należy wykonać zgodnie z wytycznymi do budowy dachów płaskich

Biorąc pod uwagę format planowanych płytek okładzinowych, uszczelniająca powłoka podpłytkowa może być wykonana albo z elastycznych zapraw cementowych (okładziny podłogowe o długościach do 60 cm), takich jak Sopro DSF® 523, DSF® 423, TDS 823 2-K lub systemowych mat uszczelniająco – odprężających (okładziny wielkoformatowe tj. o długości krawędzi do 120 cm) np. Sopro AEB plus, która oprócz właściwości uszczelniających, tworzy warstwę redukującą naprężenia tak istotną w przypadku płyt wielkogabarytowych.

Wariant 1. Uszczelnienie okładzin podłogowych o długościach krawędzi do 60 cm

Krok 1. Uszczelnienie elementów newralgicznych

Prace hydroizolacyjne w obrębie tarasów rozpoczynamy od wprowadzenia taśmy uszczelniającej w miejsca najbardziej narażone na przenoszenie ewentualnych ruchów konstrukcji. Szczególną uwagę przykładamy do miejsc na styku ściany z podłożem (przy czym uszczelnienie powinno być wyprowadzone na przylegającą ścianę budynku co najmniej na wysokość cokołu), jak również w miejscach dylatacji oraz na wewnętrznych krawędziach okapników lub profili. Pamiętajmy o dokładnym zabezpieczeniu narożników za pomocą fabrycznie zgrzanych, systemowych narożników uszczelniających zarówno w wariancie zewnętrznymi (Sopro EDE 018), jak i wewnętrznym (Sopro EDE 019). Wszystkie powierzchnie poziome na prostych odcinkach zabezpieczamy systemową taśmą uszczelniającą Sopro DBF 683, stosując zawsze minimum 5 centymetrowy "zakład".

– "Taśmy uszczelniające wzmocnione flizeliną są wysoce elastyczne, co pozwala na ich swobodne przycinanie na żądaną długość, a tym samym precyzyjne zabezpieczenie podłoża oraz poszczególnych miejsc stykowych" – podkreśla Artur Watras Kierownik Produktu w firmie Sopro.

Taśmę wklejamy poprzez wbudowanie jej na jednoskładnikowej zaprawie DSF 523 lub dwuskładnikowej zaprawie TDS 823, dedykowanej szybkim pracom terminowym.

Krok 2. Przygotowanie zaprawy uszczelniającej

Zaprawę jednoskładnikową Sopro DSF® 523 przygotowujemy mieszając ją z odpowiednią ilością wody, w zależności od wybranej techniki nakładania. Odpowiednio dobrane proporcje przedstawia poniższa tabela:

Zaprawę jednoskładnikową Sopro DSF® 523 przygotowujemy mieszając ją z odpowiednią ilością wody, w zależności od wybranej techniki nakładania

Zaprawę dwuskładnikową Sopro TDS 823 należy zawsze stosować w przewidzianych proporcjach składników A + B. Przygotowanie uszczelnienia zaczynamy od składnika B, który po dokładnym zmieszaniu, przelewamy do czystego wiadra. Następnie dodajemy składnik A w postaci suchego proszku i rozpoczynamy mieszanie mechaniczne aż do uzyskania jednolitej, gładkiej konsystencji. Po wymaganym czasie dojrzewania, wynoszącym od 3 do 5 minut, przystępujemy do ponownego mieszania zaprawy. Odpowiednio dobrane proporcje przedstawia poniższa tabela:

Po wymaganym czasie dojrzewania, wynoszącym od 3 do 5 minut, przystępujemy do ponownego mieszania zaprawy

Krok 3. Aplikacja zaprawy uszczelniającej

Nakładanie przygotowanej zaprawy uszczelniającej rozpoczynamy od miejsc szczególnie newralgicznych, łącząc ten etap z wbudowaniem taśmy uszczelniającej – najpierw w narożach, wtapiając w uprzednio przygotowaną warstwę systemowe narożniki uszczelniające, następnie, w takim sam sposób wbudowujemy taśmę Sopro DBF 638 na odcinkach prostych. Kolejny odcinek taśmy wbudowujemy „na zakład” wynoszący minimum 5 centymetrów na wcześniej wbudowany narożnik. Aby zapewnić elementom doskonałe przyleganie, zaprawę uszczelniającą nanosimy także na wierzch wbudowanego narożnika lub wcześniejszego odcinka taśmy.

Rada eksperta Sopro: Zarówno taśmy, jak i narożniki uszczelniające należy po nałożeniu docisnąć do podłoża, a następnie pokryć zaprawą uszczelniającą, aby zakrywała powierzchnię taśmy, szczególnie jej flizelinowe, białe brzegi.

Nakładanie przygotowanej zaprawy uszczelniającej rozpoczynamy od miejsc szczególnie newralgicznych

Gdy elementy szczególnie narażone na ruchy konstrukcji zostały zabezpieczone, przechodzimy do nakładania pierwszej warstwy uszczelniającej na powierzchni tarasu. Na podłoże nakładamy warstwę kontaktową, a następnie wykonujemy warstwę grzebieniową, kontrolując grubość nakładanej zaprawy. - Aby uzyskać jednolitą warstwę o prawidłowej grubości, zaprawę uszczelniającą rozprowadzamy pacą zębatą 4 mm, a następnie wygładzamy gładką stroną pacy. Wykonując uszczelnienie tego typu warto kontrolować grubość świeżej warstwy, przestrzegając zapisów w karcie technicznej użytego materiału – radzi Artur Watras Kierownik Produktu w firmie Sopro. Po wyschnięciu nanosimy drugą warstwę uszczelnienia, w sposób analogiczny do warstwy pierwszej - zaczynając od nałożenia warstwy grzebieniowej na krawędziach czołowych a następnie na cokołach, zawsze lekko zagładzając świeżo naniesioną warstwę grzebieniową.

Dwuwarstwowe nakładanie zapraw uszczelniających jest zawsze zalecane ze względu na eliminowanie błędów roboczych oraz z uwagi na konieczność uzyskania łącznej wymaganej grubości tej powłoki po wyschnięciu nie mniej niż 2 mm (max. 4 mm).

Wariant 2. Uszczelnienie okładzin podłogowych o długościach krawędzi do 120 cm

Montaż płyt wielkoformatowych wymaga zastosowania materiału, który nie tylko spełni funkcję uszczelniającą, ale wyeliminuje niebezpieczne dla płytek naprężenia. W tym wypadku idealnie sprawdzą się maty uszczelniające Sopro AEB® Plus, dedykowane wielkoformatowym okładzinom zewnętrznym. Dzięki specjalnej warstwie kompensującej naprężenia, na matach Sopro AEB® Plus możliwe jest układanie wielkoformatowych płyt np. z gresu o powierzchni do 1 m2.

Montaż płyt wielkoformatowych wymaga zastosowania materiału, który nie tylko spełni funkcję uszczelniającą, ale wyeliminuje niebezpieczne dla płytek naprężenia

Krok 1. Przygotowanie materiału

Prace wykonawcze z matą AEB® Plus rozpoczynamy od rozplanowania ułożenia materiału uszczelniającego, przycinając kolejne odcinki maty na odpowiednią długość. Następnie zaznaczamy na podłożu szerokość kolejnych arkuszy, które staną się matrycą podczas klejenia poszczególnych elementów uszczelniających.

Krok 2. Montaż maty uszczelniająco - odcinającej

W przypadku zastosowania mat uszczelniających, przygotowanie ich montażu zaczynamy od naniesienia na wcześniej przygotowane i zagruntowane podłoże dwuskładnikowej, wysokoelastycznej, szybkowiążącej zaprawy klejowej Sopro megaFlex S2 turbo. Prawidłowe nałożenie zaprawy klejowej przebiega dwuetapowo: rozpoczynamy od rozprowadzenia warstwy kontaktowej, a następnie, dokładając a następnie – dokładając zaprawy klejowej – rozprowadzamy ją pacą zębatą. Na tak przygotowanej powierzchni rozkładamy matę Sopro AEB®, którą następnie dociskamy pacą lub wałkiem gumowym, zwracając szczególną uwagę, by nie uszkodzić warstwy uszczelniającej i nie doprowadzić do powstawania pustek powietrznych. – Maty AEB® plus kleimy wyłącznie w wariancie na styk, zaś krawędzie uszczelniamy systemową taśmą Sopro AEB® 641, na wcześniej nałożoną zaprawę uszczelniającą Sopro TDS 823.

Alternatywny sposób łączenia montażu taśmy SOPRO AEB® 641 z zastosowaniem kleju montażowego Sopro Racofix RMK 818

Do uszczelniania krawędzi mat możemy alternatywnie stosować klej montażowy Sopro Racofix® RKM 818, który nakładamy na styku mat i rozprowadzamy równomiernie packą o niskim zębie. Następnie, na tak przygotowane łączenie, nakładamy taśmę uszczelniającą Sopro AEB® i równomiernie dociskamy, tak aby nie pozostawały pod nią żadne pustki powietrzne.

Prace wykonawcze z matą AEB® Plus rozpoczynamy od rozplanowania ułożenia materiału uszczelniającego

Rada Eksperta: Taśmy AEB® 641 idealnie sprawdzą się również podczas uszczelniania newralgicznych miejsc wykonawczych takich jak krawędzie i cokoły. Zgodnie z niemiecką normą DIN 18195 – uszczelnienie powinno być wyprowadzone na ścianę na wysokość min. 15 centymetrów, dlatego pracę rozpoczynamy od zaznaczenia tego wymiaru na ścianie budynku. Następnie, przygotowaną wcześniej zaprawę TDS 823, nakładamy na podłoże i cokół, zawsze zaczynając od naroży, w które wbudowujemy wewnętrzny lub specjalnie wyprofilowany, systemowy narożnik zewnętrzny Sopro AEB® . Na tak przygotowanej powierzchni, wbudowujemy proste odcinki taśmy AEB® , pamiętając o zachowaniu wymaganej wysokości uszczelnienia cokołu i dbając, by nie powstały pustki powietrzne. Krawędzie czołowe uszczelniamy za pomocą zaprawy Sopro TDS 823, z tą różnicą, że układana na krawędzi taśma powinna mieć 30 cm. Równomiernie dociskając, eliminujemy pustki powietrzne spod taśmy. Nałożona wcześniej na całą krawędź czołową zaprawa uszczelniająca Sopro TDS 823 – zabezpiecza matę przed wnikaniem wilgoci z gruntu.

Tak przygotowane i zaizolowane podłoże pozwala na przystąpienie do kolejnego etapu prac

Tak przygotowane i zaizolowane podłoże pozwala na przystąpienie do kolejnego etapu prac. W następnej części poradnika opowiemy o technikach klejenia i montażu okładzin ceramicznych.

źródło i zdjęcia: Sopro Polska

Firma powiązana:

Sopro Polska

Telefon 22 335 23 00, 22 335 23 09
www.sopro.pl
biuro@sopro.pl

Sopro Polska