Porady

Karlik: Jak używać regulatora oświetlenia?

30.09.2016

Ściemniacz przeznaczony jest do sterowania natężeniem oświetlenia lamp wyposażonych w żarówki tradycyjne lub halogenowe na napięcie 230V lub żarówki niskonapięciowe 12V (24V) poprzez transformator konwencjonalny lub elektroniczny do współpracy ze ściemniaczami oświetlenia. Załączenie lub wyłączenie oświetlenia następuje poprzez krótkie naciśnięcie górnej części klawisza ściemniacza (załączenie: "+") lub dolnej części klawisza ściemniacza (wyłączenie: "-").

Każdy typ ściemniacza wyposażony jest w pamięć ostatniej nastawy poziomu natężenia oświetleniaPrzy takim sposobie sterowania zachowana jest idea działania jak przy tradycyjnym wyłączniku instalacyjnym. Regulacja natężenia oświetlenia następuje poprzez naciśnięcie i przytrzymanie górnej części klawisza ściemniacza (rozjaśnianie) lub dolnej części klawisza (przyciemnianie).

Przy zastosowaniu pilota w innym systemie niż RC-5 i odpowiednim typie ściemniacza, sterowanie odbywa się za pomocą dowolnego klawisza na pilocie. Przy takim rodzaju sterowania każde kolejne naciśnięcie klawisza na pilocie powoduje realizację funkcji odwrotnej do poprzedniego stanu (tzw. Sterowanie Inwersyjne).

Każdy typ ściemniacza wyposażony jest w pamięć ostatniej nastawy poziomu natężenia oświetlenia oraz funkcję tzw. "Miękkiego startu" podczas załączania (łagodne załączenie oświetlenia oraz zwiększenie żywotności żarówek).

źródło i zdjęcia: Karlik Elektrotechnik

Firma powiązana:

Karlik Elektrotechnik

Telefon 61 438 64 95
www.karlik.pl
karlik@karlik.pl

Karlik Elektrotechnik