Porady

Omnigena: Wybieramy pompę zatapialną

16.09.2016

Przy doborze parametrów hydraulicznych pompy zatapialnej należy wziąć pod uwagę, że parametry podawane przez nas w tabelach jak i na wykresach, tak jak i u innych dostawców są parametrami hydraulicznymi uzyskiwanymi bezpośrednio na wyjściu z pompy bez uwzględnienia strat wynikających z oporów instalacji tłocznej.

Biorąc powyższe pod uwagę dobierający pompę musi uwzględnić następujące elementy instalacji tłocznej, które będą miały znaczący wpływ na obniżenie parametrów ciśnienia i wydajności w miejscu odbioru wody:

  • średnica wewnętrzna rury tłocznej z rozróżnieniem czy jest to rura sztywna czy też elastyczny wąż np. strażacki. Zmniejszenie średnicy (redukcja odcinka tłocznego instalacji) w porównaniu do średnicy wyjścia tłocznego z pompy znacząco zwiększy spadek parametrów. Zwiększenie średnicy zadziała odwrotnie choć nie w takim zakresie jak zwężanie rurociągu. W przypadku miękkiego węża elastycznego opory tłoczenia są znacznie większe niż przy rurze sztywnej, czyli takiej która samoczynnie nie zmniejsza swojego przekroju,
  • długość pionowego odcinka rury tłoczonej czyli różnicy w pionie między zamontowaniem pompy, a miejscem wylotu,
  • długość poziomego odcinka rury tłoczonej,
  • wszystkie inne elementy instalacji jak zawór zwrotny, kolanka, łuki, redukcje, szybkozłączki, zawory, zwężki, wodomierze itp.

Dopiero zsumowanie oporów wynikających z długości rury tłoczonej, przepływu oraz zainstalowanych w/w elementów daje faktyczną informację o ile zmniejszy się parametr ciśnienia i wydajności w punkcie odbioru w porównaniu tym, co jest określone dla danej pompy.

Wielkość wskaźników pozwalających określić spadki parametrów dla poszczególnych elementów instalacji tłocznej można znaleźć w fachowych wydawnictwach z dziedziny instalacji pomp.

źródło i zdjęcia: Omnigena

Firma powiązana:

Omnigena

Telefon 22 722 22 22
www.omnigena.pl
sprzedaz@omnigena.pl

Omnigena