Porady

Ultrament: Jak prawidłowo wykonać izolację pionową starszego budynku?

06.09.2016

Wszelkie ubytki i nierówności w podłożu należy wypełnić zaprawą mineralną. Należy ustalić poziom gruntu i wykonać 30 cm powyżej tej linii oraz 20 cm poniżej wykonać szlamowanie z produktu ZAPRAWA USZCZELNIAJĄCA. To jest tak zwana izolacja cokołowo.

Jeżeli dookoła budynku jest piach, grunty żwirowe i dobrze przepuszczalne to do izolacji używamy produktu ISOLASTIKNastępnie poniżej poziomu gruntu, czyli od linii poziomu aż do ławy fundamentowej wykonujemy gruntowanie produktem GRUNT BITUMICZNY. I teraz w zależności od warunków gruntowo-wodnych wykonujemy izolację właściwą fundamentu. Jeżeli dookoła budynku jest piach, grunty żwirowe i dobrze przepuszczalne to do izolacji używamy produktu ISOLASTIK, ale jeżeli jest to grunt spoisty (czarna i ciężka ziemia, grunt gliniasty) to do wykonania izolacji używamy ISODAMM 2K/szybki/. Po wyschnięciu izolacji wykonujemy ochronę z płyt termoizolacyjnych wykonanych np. z XPS (polistyren ekstrudowany) lub inny materiał przeznaczony do stsowania w ziemi.

I najważniejsze: żadnej folii kubełkowej!!!!

To tak w ogromnym skrócie.

Karty techniczne produktów są na naszej stronie www.ultrament.pl

źródło i zdjęcia: Ultrament

Firma powiązana:

Ultrament

Telefon 61 286 45 00
www.ultrament.pl
ultrament@ultrament.pl

Ultrament