Porady

Gutta: Izolacja fundamentów

04.08.2016

Kluczowym etapem budowy domu jest postawienie fundamentów. Stanowią podparcie dla całej konstrukcji budynku oraz zabezpieczają obiekt przed wnikaniem wód gruntowych do wnętrza. Istotne znaczenie na tym etapie prac budowlanych ma zastosowanie odpowiedniej izolacji fundamentów. Decydującą rolę przy wyborze właściwego rozwiązania mają warunki panujące na działce oraz plan zagospodarowania przestrzennego. Dla prawidłowej oceny zasadne jest przeprowadzenie badań geotechnicznych.

Rodzaj izolacji

W zależności od warunków gruntowych oraz parametrów technicznych budynku stosuje się jeden z trzech powszechnie występujących rodzajów izolacji fundamentów:

  • lekka, przeciwwilgociowa – stosowana jest przy ochronie podziemnych części obiektu przed wodą opadową oraz naturalną wilgocią. Powszechnie wykorzystuje się ją, gdy poziom wody gruntowej nie jest równy bądź wyższy niż poziom fundamentów.
  • średnia, przeciwwodna – wykorzystywana jest w celu zabezpieczenia fundamentów przed wodą opadową przesączającą się w kierunku ścian. Stosowana jest z reguły w sytuacji, gdy poziom wody gruntowej znajduje się poniżej poziomu fundamentów a grunt jest nieprzepuszczalny. Do jej wykonania stosowana jest folia fundamentowa, papa na lepiku bądź zaprawa wodoszczelna.
  • ciężka, przeciwwodna – znajduje zastosowanie w sytuacji, gdy konieczna jest ochrona obiektu przed wodą naporową. Wyróżnia się wyjątkową szczelnością oraz wytrzymałością mechaniczną. W przypadku tej izolacji stosowane są specjalne folie fundamentowe oraz papy termozgrzewalne.

Rodzaj materiału izolacyjnego

Wykonanie dobrego zabezpieczenia fundamentów opiera się nie tylko na doborze właściwego rodzaju izolacji, ale także zastosowaniu odpowiedniego materiału oraz jego prawidłowym montażu.

Powszechnie wykorzystywanym środkiem przy tworzeniu izolacji jest papa. Klasyczna wersja opiera się na podłożu nasyconym bitumem oraz wzmocnieniu w postaci wkładki nośnej. Odchodzi się od stosowania modeli smołowych z uwagi na niewielką trwałość oraz nieprzyjemny zapach. Zastępowane są przez papy asfaltowe na tekturze, które również mają ograniczoną trwałość z uwagi na biodegradowalny charakter tektury. Niekiedy stosowane są papy z modyfikowanym bitumem, które zawierają plastomer APP bądź elastomer SBS, co zwiększa ich odporność.

Zdecydowanie trwalszym materiałem izolacyjnym jest folia fundamentowa bądź geomembrana. Produkty wykonane są z dobrych jakościowo tworzyw sztucznych, jak polichlorek winylu czy polietylen o małej gęstości. Znajdują zastosowanie przy izolacjach lekkich oraz w celu ochrony elementów obiektów przed wodą kapilarną. Modele tłoczone powstają z wykorzystaniem polietylenu o dużej gęstości, tzw. HDPE. Zapewniają z jednej strony bardzo dobre zabezpieczenie przed wodą z gruntu, z drugiej zaś gwarantują optymalne odprowadzenie wilgoci. W zdecydowanej większości modeli folie fundamentowe oraz geomembrany montuje się przy użyciu gwoździ na krawędzi. Dopuszczalna jest instalacja pionowa oraz pozioma.

Przy wykonaniu izolacji stosuje się niekiedy specjalne masy bitumiczne bądź polimerowe, emulsje lateksowe i asfaltowe, zaprawy hydroizolacyjne lub beton wodooporny.

Uwaga: Wszystkie materiały stosowane w celu izolacji powinny być osadzone na głębokości nie mniejszej niż 30 cm ponad powierzchnią gruntu. Mniejsza wysokość – szczególnie w przypadku folii – może prowadzić do zmniejszenia funkcjonalności warstwy. Odbijająca się od gruntu woda opadowa może wnikać pod warstwę i powodować zawilgocenie fundamentów od góry.

źródło i zdjęcia: Gutta

Firma powiązana:

Gutta

Telefon 61 428 20 64 (65)
www.gutta.pl
info@gutta.pl

Gutta