Porady

Alpol Gips: Izolacja łazienki bez tajemnic

01.08.2016

Woda jest niezbędna do życia. W niektórych jednak przypadkach konieczna jest ochrona zarówno przed nią, jak i przed negatywnymi skutkami jakie może wywołać. Jednym z nich jest zawilgocenie. Powoduje ono nie tyko niepożądaną zmianę wyglądu powierzchni, ale również sprzyja powstawaniu szkodliwego dla zdrowia zagrzybienia (i związanego z tym nieprzyjemnego zapachu) oraz korozji biologicznej, chemicznej i fizycznej podłoża.

Łazienki, natryski, kuchnie i podobne pomieszczenia są poddawane działaniu niekorzystnych warunków występujących w trakcie ich eksploatacji: wielokrotnemu, częstemu działaniu wody i pary wodnej, podwyższonych temperatur, różnego rodzaju zabrudzeń i środków używanych do ich usuwania. Z tego względu są one szczególnie narażone na powstawanie wyżej wymienionych uszkodzeń. Wykonywanie okładzin ceramicznych na powierzchniach ścian i podłóg jedynie ogranicza możliwość ich zawilgocenia. Wynika to z faktu, że takie wykończenia powierzchni pełnią przede wszystkim funkcje użytkowo-dekoracyjną, a nie izolacyjną. Płytki okładzinowe posiadają zwykle kilkuprocentową nasiąkliwość. Szczelne i odporne na zawilgocenie nie są również same spoiny. Z upływem czasu na skutek różnych przyczyn (np. nieprawidłowego wykonawstwa, warunków użytkowania) mogą one pękać lub ulegać wykruszeniu. Aby zapewnić zawilgoconym pomieszczeniom jak najdłuższą bezproblemową eksploatację należy wykonywać ich hydroizolację. Wykonanie jej ma dodatkową zaletę - w przypadku awarii wodno-kanalizacyjnej może ona znacząco ograniczyć rozmiar ewentualnej szkody. Ze względu na to, że pomieszczenia narażone na zawilgocenie (np. łazienka) często nie mają stref suchych lecz wyłącznie wilgotne i mokre, najkorzystniejszym, ale również najdroższym rozwiązaniem jest wykonanie hydroizolacji na całych powierzchniach ścian i podłóg. Biorąc pod uwagę, że niektóre fragmenty ścian nie są narażone na bezpośrednie działanie wody lecz okresowe działanie pary wodnej, możliwe jest ograniczenie powierzchni hydroizolacji. Powinna ona jednak w każdym przypadku zostać wykonana przynajmniej w strefie mokrej, która w przypadku łazienek obejmuje: całą powierzchnię podłogi i ściany przy podłodze (na wysokość 0,1 m), ściany w kabinie prysznicowej (na pełną wysokość), ściany przy wannie i co najmniej 0,5 m poza jej krawędziami (na pełną wysokość), ściany przy umywalce co najmniej 0,5 m od krawędzi umywalki i przyboru wody (do poziomu podłogi). Wydzielanie stref mokrych jest tym samym zasadne jedynie w przypadku dużych pomieszczeń. W małych pomieszczeniach, gdzie strefy mokre obejmują większość powierzchni ścian przestaje to mieć znaczenie, ponieważ oszczędności materiału i robocizny są bardzo niewielkie.

Na rynku dostępnych jest szereg wyrobów przeznaczonych do wykonywania hydroizolacji pomieszczeń o dużej wilgotności. Najbardziej popularnymi są izolacje powłokowe produkowane jako jednoskładnikowe gotowe do użycia polimerowe folie uszczelniające lub dwuskładnikowe polimerowo-cementowe zaprawy uszczelniające. Przy ich stosowaniu należy pamiętać o wcześniejszym wklejeniu taśm uszczelniających i dodatkowych akcesoriów (taśm, narożników i mankietów uszczelniających), które powinny być odpowiednio dobrane do warunków pracy i rodzaju hydroizolacji, podobnie jak kleje którymi mocowane są okładziny oraz spoiny i silikony. Ryzyko popełnienia błędów podczas prac ogranicza stosowanie produktów i gotowych systemowych rozwiązań jednego producenta. ALPOL HYDRO PLUS jest przykładem takiego systemu. Obejmuje on wykonie warstw hydroizolacji poziomych: izolacyjno-przesuwnej (z folii polietylenowej), izolacji termicznej (ze styropianu EPS 100-038 lub odpowiedniej wełny mineralnej), dociskowej (z posadzki podkładowej ALPOL AP 400 lub zaprawy wyrównawczej ALPOL AZ 135), izolacji podpłytkowej i warstwy okładzinowej (opisanych niżej) oraz pionowych: wyrównującej (np. z tynków cementowo-wapiennych lub zaprawy wyrównawczej ALPOL AZ 135) i jak poprzednio izolacji podpłytowej i okładzinowej. Zasadniczą częścią systemu jest warstwa izolacji podpłytkowej. Jej wykonanie należy rozpocząć od pomalowania podłoża gruntem pod hydroizolacje ALPOL AG 707 (który wzmacnia i wyrównuje chłonność podłoża) i wklejenia elementów uszczelniających. Narażone na powstawanie naprężeń szczeliny dylatacyjne, połączenia ścian i ścian z podłogą należy wzmocnić taśmami uszczelniającymi ALPOL T1 (lub TW1), a naroża uszczelniającymi narożnikami wewnętrznymi/zewnętrznymi ALPOL N1/N2 (lub NW1/NW2), zatapiając ich brzegi w folii hydroizolacyjnej ALPOL AH 751. Podłogowe studzienki ściekowe i przepusty rurowe należy uszczelnić odpowiednimi mankietami uszczelniającymi ALPOL M1/ M2 (lub MW1/MW2) wtapiając je również w folię. Po wykonaniu tych czynności można przystąpić do wykonywania powłokowej warstwy izolacyjnej z jednoskładnikowej folii hydroizolacyjnej ALPOL AH 751.

Produkt ten, będący zabarwioną na niebiesko dyspersją polimerów z dodatkiem środków uszlachetniających, powinien być aplikowany po wymieszaniu w co najmniej dwóch warstwach. Pierwszą warstwę należy nakładać za pomocą pędzla lub szczotki malarskiej starając się wetrzeć masę w podłoże. Następną i kolejne warstwy nakładać po wyschnięciu poprzedniej, tą samą metodą lub pacą metalową prostopadle do kierunku nakładania poprzedniej. Grubość pojedynczej mokrej warstwy powinna wynosić 0,5 - 0,8 mm, natomiast po wyschnięciu wszystkich warstw nie powinna być mniejsza niż 1 mm. Na wyschniętej powłoce uszczelniającej można bezpośrednio przyklejać okładziny ceramiczne. Do przyklejania okładzin na powierzchniach poziomych zaleca się stosować klej upłynniony szybkowiążący cienkowarstwowy ALPOL AK 516 lub średniowarstwowy ALPOL AK 517, na powierzchniach poziomych i pionowych klej do gresu szybkowiążący ALPOL AK 512 lub w zależności od rodzaju i wielkości okładzin kleje ALPOL AK 513, ALPOL AK 514, ALPOL AK 515 lub ALPOL AK 511. Do wypełniania fug zaleca się stosować wyroby o obniżonej absorpcji wody oraz podwyższonej odporności na ścieranie i skażenie mikrobiologiczne: elastyczne, cementowe zaprawy do spoinowania ALPOL AS E51-E65 (typu CG 2WA) lub wodoszczelne spoiny epoksydowe ALPOL AH 760 (typu RG).

W miejscach dylatacji szczeliny między płytkami należy wypełnić materiałem trwale elastycznym - silikonem ALPOL ELITE AS S51-S65 lub masą poliuretanową do dylatacji ALPOL AH 765 (przed wypełnieniem szczeliny silikonem lub masą należy wcisnąć w nią wodoodporny sznur dylatacyjny ALPOL SD).

Szczegółowe informacje na temat systemu i produktów wchodzących w jego skład dostępne są na stronie internetowej www.alpol.pl.

źródło i zdjęcia: Alpol Gips

Firma powiązana:

Piotrowice II

Telefon 15 836 41 42, (DOK) 41 372 11 10-12
www.alpol.pl, www.stabill.pl, www.satyn.pl, www.huzar.com.pl
dok@piotrowice2.com.pl

Piotrowice II