Porady

Alter: Detekcja i pomiar niebezpiecznych substancji oraz zabezpieczenie przed wybuchem

05.07.2016

Od prawie 25 lat bezpieczeństwo pracy i życia zapewniają urządzenia marki ALTER. Doświadczenie na rynku aparatury kontrolno-pomiarowej do mierzenia i wykrywania gazów oraz niekwestionowana pozycja lidera w tej branży są gwarantem najwyższej jakości urządzeń oraz komfortu ich eksploatacji, nawet w najbardziej niebezpiecznych warunkach.

Centrala MSMR-16Wczesne wykrywanie wraz z identyfikacją obecności gazów oraz par cieczy, zarówno palnych, jak i toksycznych, umożliwia wszczęcie procedury alarmowej, ewakuację osób bezpośrednio narażonych lub podjęcie innych działań ratowniczych. Gaz ziemny, którego podstawowym składnikiem jest metan, jest coraz powszechniej stosowany w codziennym życiu. Wzrastająca popularność gazowych nośników energii (metanu, LPG) oprócz oczywistych korzyści niesie ze sobą również zagrożenia. Ich przyczyną są nieszczelności sieci i instalacji gazowych oraz nieprawidłowości w obsłudze lub konserwacji odbiorników gazu. W wielu gałęziach przemysłu gazy wybuchowe i ciecze palne są stosowane powszechnie jako surowce energetyczne lub produkty technologiczne. Wszędzie tam, gdzie występuje lub może się pojawić gazowa mieszanina wybuchowa, dokonuje się oceny zagrożenia i wyznacza strefy zagrożone wybuchem. Zasady prowadzenia prac w takich strefach są obwarowane szeregiem ograniczeń, a stosowana w nich aparatura – szczególnie urządzenia elektryczne – musi mieć budowę przeciwwybuchową. Szeroki asortyment urządzeń marki ALTER zapewnia bezpieczeństwo nawet tam, gdzie warunki pracy są wyjątkowo niebezpieczne. Przenośny Detektor typ LD 100 dopuszczony do pracy w strefie zagrożonej wybuchem pozwala wykryć obecność stężeń wybuchowych oraz nieszczelność instalacji gazowych.

Głowica typ MGX-70 ExDo zabezpieczania obiektów budowlanych i przemysłowych, a w szczególności obiektów użyteczności publicznej, budynków mieszkalnych, stacji redukcyjnych gazu, rozlewni gazu, kotłowni oraz innych obiektów, w których występuje możliwość wybuchu gazu lub par cieczy palnych oraz zagrożenia toksycznego, skonstruowany został Stacjonarny System Detekcyjno-Odcinający typ SDO. System, poza sygnalizacją zagrożenia, może uruchomić urządzenia współpracujące takie jak zewnętrzna sygnalizacja akustyczno-optyczna, zawory gazowe, wentylatory, wyciągi, nawiewy, blokady. Podstawowe elementy systemu to centrala sterująca SDO, głowice detekcyjne serii GDX-70 lub MGX-70, zewnętrzny sygnalizator akustyczno-optyczny. Głowice GDX-70 (w obudowie zwykłej ) oraz MGX-70 (w obudowie Ex) współpracują również z centralą typu MSMR-16. System Monitorowania Gazów MSMR-16 przeznaczony jest do niezależnego pomiaru gazów z maksymalnie 16 głowic pomiarowych. Detektor gazów wybuchowych, typ LD 100 w wykonaniu ExOdczyt wszystkich parametrów pomiaru (nazwa mierzonego medium, aktualna wartość stężenia, jednostka pomiarowa, stany alarmowe i awaryjne itp.) dokonywany jest na wyświetlaczu LCD. Dodatkowo możliwy jest odczyt wartości średnich, maksymalnych i minimalnych z ostatnich 15 minut oraz 8 godzin pracy systemu.

Poza pomiarem stężenia gazów system wykrywa także przekroczenia ustalonych progów alarmowych dla każdego z mierzonych mediów. Przekroczenie progów alarmowych jest sygnalizowane optycznie i akustycznie. Centrala ma możliwość ustawienia dwóch niezależnych progów alarmowych dla każdego kanału pomiarowego. Centrala wyposażona jest również w dwie niezależne pamięci, jedną do zapisywania wartości cząstkowych z pomiarów (interwał zapisu ustawialny) oraz drugą do zapisywania wystąpień sytuacji alarmowych (przekroczenia progów, awarie głowic itp.). W obu pamięciach dane zapisywane są z aktualną datą i godziną ich wystąpienia. Odczyt pamięci za pomocą komputera umożliwia łącze RS-485. Centrala wyposażona jest ponadto w układ czterech konfigurowalnych wyjść przekaźnikowych, służących do sterowania urządzeniami wykonawczymi na podstawie stanów alarmowych i awaryjnych.

źródło i zdjęcia: ALTER S.A.

Firma powiązana:

ALTER S.A.

Telefon 61 814 65 57, 61 814 71 49, 61 814 62 90
www.altersa.pl
alter@altersa.pl

ALTER S.A.